Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2061

Kommissionens forordning (EF) nr. 2061/2003 af 24. november 2003 om tredje ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

OJ L 308, 25.11.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2061/oj

32003R2061

Kommissionens forordning (EF) nr. 2061/2003 af 24. november 2003 om tredje ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

EU-Tidende nr. L 308 af 25/11/2003 s. 0005 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 2061/2003

af 24. november 2003

om tredje ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 af 16. juni 2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2003(2), særlig artikel 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 1030/2003 indeholder en liste over de kompetente myndigheder, hos hvem der kan opnås dispensation for de foranstaltninger, der er indført ved forordningen.

(2) Finland og Sverige har anmodet om at få opført flere myndigheder på listen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1030/2003 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2003.

På Kommissionens vegne

Christopher Patten

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 150 af 18.6.2003, s. 1.

(2) EUT L 278 af 29.10.2003, s. 31.

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 1030/2003 foretages følgende ændring:

1) Adressen under "Finland" ændres til:

" Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tlf. (358-9) 16 05 59 00 Fax (358-9) 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8 FIN - 00131 Helsinki/Helsingfors PL/PB 31 Tlf. (358-9) 16 08 81 28 Fax (358-9) 16 08 81 11 "

2) Adressen under "Sverige" ændres til:

"- Med hensyn til artikel 1, stk. 2, litra a): Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 S - 107 22 Stockholm Tlf. (46-8) 406 31 00 Fax (46-8) 20 31 00

- Med hensyn til artikel 1, stk. 2, litra b): Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tlf. (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76".

Top