Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_156_R_0048_01

2003/465/EF: Rådets afgørelse af 16. juni 2003 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

OJ L 156, 25.6.2003, p. 48–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0465

2003/465/EF: Rådets afgørelse af 16. juni 2003 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0048 - 0048


Rådets afgørelse

af 16. juni 2003

om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

(2003/465/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er det fastsat, at de kontraherende parter forpligter sig til at fortsætte deres bestræbelser for at opnå en gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter.

(2) Kongeriget Norge og Det Europæiske Fællesskab har i 2002 på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ført bilaterale handelsforhandlinger på landbrugsområdet, som afsluttedes med tilfredsstillende resultat den 18. december 2002.

(3) Den pågældende aftale i form af brevveksling bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2003.

På Rådets vegne

G. Papandreou

Formand

Top