Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0542

Rådets fælles holdning af 16. juli 2001 om et visumforbud over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

OJ L 194, 18.7.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2004; ophævet ved 32004E0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/542/oj

32001E0542

Rådets fælles holdning af 16. juli 2001 om et visumforbud over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

EF-Tidende nr. L 194 af 18/07/2001 s. 0055 - 0055


Rådets fælles holdning

af 16. juli 2001

om et visumforbud over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

(2001/542/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet har i sine konklusioner af 11. juni 2001 givet udtryk for stigende bekymring over den alvorlige forværring af sikkerhedssituationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og fordømt de fortsatte terroraktioner fra de etnisk-albanske ekstremisters side.

(2) I sine konklusioner af 25. juni 2001 fordømte Rådet fortsat alle former for terrorisme i det vestlige Balkan og erklærede, at det fortsat vil søge at forhindre, at sådanne handlinger underminerer den demokratiske proces, bl.a. ved at træffe restriktive foranstaltninger såsom visumforbud over for ekstremister.

(3) Der bør ikke udstedes visum til ekstremister, som bringer freden og stabiliteten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i fare og truer landets suverænitet og territoriale integritet.

(4) Den Europæiske Union anser det for vigtigt, at de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne fælles holdning for derved at gøre den så effektiv som muligt -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1. Der må ikke udstedes visa til ekstremister, som bringer freden og stabiliteten i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i fare og truer landets suverænitet og territoriale integritet.

2. En liste over de personer, der hører under anvendelsesområdet for stk. 1, udarbejdes og ajourføres ved hjælp af en gennemførelsesbeslutning vedtaget af Rådet på grundlag af henstillinger fra den højtstående repræsentant.

Artikel 2

Formandskabet vil anmode de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om at tilslutte sig denne fælles holdning, så virkningen af visumforbuddet kan blive så stor som muligt.

Artikel 3

Denne fælles holdning ajourføres løbende.

Artikel 4

Denne fælles holdning får virkning på datoen for vedtagelsen.

Artikel 5

Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

Top