Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1465

Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2001 af 17. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

OJ L 194, 18.7.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1465/oj

32001R1465

Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2001 af 17. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

EF-Tidende nr. L 194 af 18/07/2001 s. 0018 - 0019


Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2001

af 17. juli 2001

om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2001(3), ændret ved forordning (EF) nr. 1425/2001(4).

(2) Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1296/2001 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsatte eksportrestitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1296/2001, som ændret, nævnte produkter ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning for de angivne produkter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 52.

(4) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 34.

BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C01 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Polen.

Top