Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000D1215(02)

2000/771/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 18. september 2000 om midlertidig anvendelse af den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

OJ L 317, 15.12.2000, p. 375–375 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 398 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 68 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 68 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 24 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/771(1)/oj

42000D1215(02)

2000/771/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 18. september 2000 om midlertidig anvendelse af den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

EF-Tidende nr. L 317 af 15/12/2000 s. 0375 - 0375


Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet

den 18. september 2000

om midlertidig anvendelse af den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

(2000/771/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (Benin), i det følgende benævnt "AVS-EF-aftalen" ,

under henvisning til udkast fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) AVS-EF-Ministerrådet skal i medfør af artikel 366, stk. 3, i fjerde AVS-EF-konvention træffe afgørelse om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde mellem den 2. august 2000 og datoen for AVS-EF-aftalens ikrafttræden.

(2) Overgangsforanstaltningerne medfører fremskyndet iværksættelse af næsten alle bestemmelserne i den nye AVS-EF-aftale, undtagen bestemmelserne om gennemførelsen af 9. EUF's finansielle ressourcer.

(3) Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, har vedtaget en intern aftale om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-aftalen. Denne aftale kan først træde i kraft, når den er vedtaget af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige krav.

(4) Ifølge artikel 6 i overgangsforanstaltningerne, der skal gælde mellem den 2. august 2000 og datoen for AVS-EF-aftalens ikrafttræden, træffer medlemsstaterne og Fællesskabet hver især de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

(5) Med henblik på fastsættelse af de procedurer, medlemsstaterne skal følge i perioden for den fremskyndede anvendelse af AVS-EF-aftalen, bør den interne aftale anvendes midlertidigt -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen, anvendes midlertidigt fra den 2. august 2000.

Teksten til den interne aftale er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft samtidig med overgangsforanstaltningerne til fremskyndet anvendelse af AVS-EF-aftalen.

Den forbliver i kraft indtil ikrafttrædelsen af den interne aftale om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2000.

På vegne af medlemsstaternes regeringer

H. Védrine

Formand

Top