Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D0713(06)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 46/2000 af 19. maj 2000 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

OJ L 174, 13.7.2000, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 154 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 273 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 273 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 46 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/46(2)/oj

22000D0713(06)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 46/2000 af 19. maj 2000 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

EF-Tidende nr. L 174 af 13/07/2000 s. 0058 - 0058


Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg

nr. 46/2000

af 19. maj 2000

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 100/1999 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 30. juli 1999(1).

(2) Det er hensigtsmæssigt at udvide de kontraherende parters samarbejde til også at omfatte et enkelt instrument til finansiering og planlægning af samarbejdet på kulturområdet (Kultur 2000-programmet) (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF(2)).

(3) Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres med henblik på at muliggøre et sådant udvidet samarbejde fra den 1. januar 2000 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 13, stk. 4, i protokol 31 til aftalen:

"- 32000 D 0508: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet (EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1)."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget den sidste meddelelse i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1.

Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2000.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

F. Barbaso

Formand

(1) Endnu ikke offentliggjort i EFT.

(2) EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.

Top