Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0172

2000/172/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om ændring af beslutning 95/473/EF om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Frankrig (meddelt under nummer K(2000) 377) (EØS-relevant tekst)

OJ L 55, 29.2.2000, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/172/oj

32000D0172

2000/172/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om ændring af beslutning 95/473/EF om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Frankrig (meddelt under nummer K(2000) 377) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 055 af 29/02/2000 s. 0071 - 0073


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. februar 2000

om ændring af beslutning 95/473/EF om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Frankrig

(meddelt under nummer K(2000) 377)

(EØS-relevant tekst)

(2000/172/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(1), senest ændret ved direktiv 98/45/EF(2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaterne kan for fiskebrug beliggende i ikke-godkendte zoner opnå status som godkendte brug fri for visse fiskesygdomme med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) og egtvedsyge (VHS).

(2) Listen over godkendte fiskebrug i Frankrig blev fastsat ved Kommissionens beslutning 95/473/EF(3), senest ændret ved beslutning 1999/556/EF(4).

(3) Frankrig har forelagt Kommissionen begrundelser for at indrømme andre fiskebrug status med hensyn til IHN og VHS som godkendte brug beliggende i ikke-godkendte zoner samt de nationale bestemmelser, der garanterer overholdelse af reglerne om opretholdelse af godkendelsen.

(4) Kommissionen og medlemsstaterne har gennemgået de begrundelser, Frankrig har fremsendt for disse brugs vedkommende.

(5) Det fremgår af gennemgangen, at brugene opfylder samtlige krav i artikel 6 i direktiv 91/67/EØF.

(6) Brugene kan derfor tildeles status som godkendte brug i ikke-godkendte zoner.

(7) Brugene bør opføres på listen over godkendte brug.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 95/473/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2000.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(2) EFT L 189 af 3.7.1998, s. 12.

(3) EFT L 269 af 11.11.1995, s. 31.

(4) EFT L 211 af 11.8.1999, s. 50.

BILAG

FISKEBRUG I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN OG VHS

1. ADOUR-GARONNE

- Pisciculture de Sarrance 64490 Sarrance ( Pyrénées-Atlantiques )

- Pisciculture des Sources 12540 Cornus ( Aveyron )

- Pisciculture de Pissos 40410 Pissos ( Landes )

- Pisciculture de Tambareau 40000 Mont-de-Marsan ( Landes )

- Pisciculture "Les Fontaines d'Escot" 64490 Escot ( Pyrénées-Atlantiques )

- Pisciculture de la Forge 47700 Casteljaloux ( Lot-et-Garonne )

2. ARTOIS-PICARDIE

- Pisciculture du Moulin-du-Roy 62156 Rémy ( Pas-de-Calais )

- Pisciculture du Bléquin 62380 Séninghem ( Pas-de-Calais )

- Pisciculture de Sangheen 62102 Calais ( Pas-de-Calais )

3. LOIRE-BRETAGNE

- SCEA "Truites du lac de Cartravers" Bois-Boscher 22460 Merleac ( Côtes-d'Armor )

- Pisciculture du Thélohier 35190 Cardroc ( Ille-et-Vilaine )

- Pisciculture de Plainville 28400 Marolles-les-Buis ( Eure-et-Loir )

4. RHIN-MEUSE

- Pisciculture du ruisseau de Dompierre 55300 Lacroix-sur-Meuse ( Meuse )

- Pisciculture de la source de la Deüe 55500 Cousances-aux-Bois ( Meuse )

5. SEINE-NORMANDIE

- Pisciculture du Vaucheron 55130 Gondrecourt-le-Château ( Meuse )

6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

- Pisciculture Charles Murgat Les Fontaines 38270 Beaufort ( Isère )

Top