Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0171

2000/171/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Østrig (meddelt under nummer K(2000) 375) (EØS-relevant tekst)

OJ L 55, 29.2.2000, p. 70–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/171/oj

32000D0171

2000/171/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2000 om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Østrig (meddelt under nummer K(2000) 375) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 055 af 29/02/2000 s. 0070 - 0070


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. februar 2000

om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Østrig

(meddelt under nummer K(2000) 375)

(EØS-relevant tekst)

(2000/171/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(1), senest ændret ved direktiv 98/45/EF(2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaterne kan for fiskebrug beliggende i ikke-godkendte zoner opnå status som godkendte brug fri for visse fiskesygdomme med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) og egtvedsyge (VHS).

(2) Østrig har forelagt Kommissionen begrundelser for at indrømme et brug status med hensyn til IHN og VHS som godkendt brug beliggende i en ikke-godkendt zone samt de nationale bestemmelser, der garanterer overholdelse af reglerne om opretholdelse af godkendelsen.

(3) Kommissionen og medlemsstaterne har gennemgået de begrundelser, Østrig har fremsendt for dette brugs vedkommende.

(4) Det fremgår af gennemgangen, at bruget opfylder samtlige krav i artikel 6 i direktiv 91/67/EØF.

(5) Bruget kan derfor tildeles status som godkendt brug i en ikke-godkendt zone.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det i bilaget nævnte fiskebrug anerkendes som godkendt brug beliggende i en ikke-godkendt zone med hensyn til IHN og VHS.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2000.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(2) EFT L 189 af 3.7.1998, s. 12.

BILAG

FISKEBRUG I ØSTRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL MHT. IHN OG VHS

Alois Köttl Forellenzucht Alois Köttl A - 4872 Neukirchen a.d. Vöckla

Top