Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0170

2000/170/EF: Kommissionens beslutning af 14. februar 2000 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(2000) 367) (EØS-relevant tekst)

OJ L 55, 29.2.2000, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; stiltiende ophævelse ved 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/170/oj

32000D0170

2000/170/EF: Kommissionens beslutning af 14. februar 2000 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(2000) 367) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 055 af 29/02/2000 s. 0068 - 0069


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. februar 2000

om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum

(meddelt under nummer K(2000) 367)

(EØS-relevant tekst)

(2000/170/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr(1), senest ændret ved beslutning 98/603/EF(2), særlig artikel 2, stk. 2, og artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 97/296/EF(3), senest ændret ved beslutning 2000/88/EF(4), indeholder listen over de tredjelande og territorier, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum. Del I i bilaget indeholder listen over de lande og territorier, der er omfattet af en særlig beslutning, og del II listen over dem, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, i beslutning 95/408/EF.

(2) De alvorlige mangler, der er konstateret ved et inspektionsbesøg på Kap Verde, medfører, at import af fiskerivarer fra dette land ikke kan tillades, og landet bør derfor udgå af listen.

(3) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 97/296/EF affattes som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2000.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17.

(2) EFT L 289 af 28.10.1998, s. 36.

(3) EFT L 122 af 14.5.1997, s. 21.

(4) EFT L 26 af 2.2.2000, s. 47.

BILAG

Liste over lande og territorier, hvorfra import af fiskerivarer i enhver form til konsum er tilladt

I. Lande og territorier, der er omfattet af en særlig beslutning i henhold til Rådets direktiv 91/493/EØF

AL- Albanien

AR- Argentina

AU- Australien

BD- Bangladesh

BR- Brasilien

CA- Canada

CI- Côte d'Ivoire

CL- Chile

CN- Kina

CO- Colombia

CU- Cuba

EC- Ecuador

EE- Estland

FK- Falklandsøerne

FO- Færøerne

GH- Ghana

GM- Gambia

GT- Guatemala

ID- Indonesien

IN- Indien

JP- Japan

KR- Sydkorea

LT- Litauen

LV- Letland

MA- Marokko

MG- Madagaskar

MR- Mauretanien

MU- Mauritius

MV- Maldiverne

MX- Mexico

MY- Malaysia

NG- Nigeria

NZ- New Zealand

OM- Oman

PA- Panama

PE- Peru

PH- Filippinerne

PK- Pakistan

RU- Rusland

SC- Seychellerne

SG- Singapore

SN- Senegal

TH- Thailand

TN- Tunesien

TW- Taiwan

TZ- Tanzania

UY- Uruguay

VN- Vietnam

YE- Yemen

ZA- Sydafrika

II. Lande og territorier, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, i Rådets beslutning 95/408/EF

AO- Angola

AG- Antigua og Barbuda(1)

AN- De Nederlandske Antiller

AZ- Aserbajdsjan(2)

BJ- Benin

BS- Bahamas

BY- Belarus

BZ- Belize

CH- Schweiz

CM- Cameroun

CR- Costa Rica

CY- Cypern

CZ- Tjekkiet

DZ- Algeriet

ER- Eritrea

FJ- Fiji

GA- Gabon

GD- Grenada

GL- Grønland

GN- Guinea

HK- Hongkong

HN- Honduras

HR- Kroatien

HU- Ungarn(3)

IL- Israel

IR- Iran

JM- Jamaica

KE- Kenya

LK- Sri Lanka

MM- Myanmar

MT- Malta

MZ- Mozambique

NA- Namibia

NC- Ny Kaledonien

NI- Nicaragua

PF- Fransk Polynesien

PG- Papua Ny Guinea

PL- Polen

PM- Saint Pierre og Miquelon

RO- Rumænien

SB- Salomonøerne

SH- Saint Helena

SI- Slovenien

SR- Surinam

TG- Togo

TR- Tyrkiet

UG- Uganda

US- USA

VC- Saint Vincent og Grenadinerne

VE- Venezuela

ZW- Zimbabwe

(1) Kun godkendt i forbindelse med import af frisk fisk.

(2) Kun godkendt i forbindelse med import af kaviar.

(3) Kun godkendt i forbindelse med import af levende dyr til konsum.

Top