Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41996D0430

96/430/EF, EKSF, Euratom: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 1996 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

OJ L 178, 17.7.1996, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/430/oj

41996D0430

96/430/EF, EKSF, Euratom: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 1996 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

EF-Tidende nr. L 178 af 17/07/1996 s. 0032 - 0032


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER den 8. juli 1996 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (96/430/Euratom, EKSF, EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 168 A,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 32 D,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140 A,

under henvisning til Rådets afgørelse 88/591/EKSF, EØF, Euratom af 24. oktober 1988 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, og

ud fra følgende betragtninger:

Romain Schintgen, dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, er ved afgørelse af dags dato udnævnt til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol;

i henhold til artikel 7 og 44 i protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Fællesskabs Domstol og de tilsvarende bestemmelser i protokollerne vedrørende statutterne for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Domstol og Det Europæiske Atomenergifællesskabs Domstol skal der udnævnes en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for resten af Romain Schintgens embedsperiode, dvs. indtil den 31. august 1998 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fra den 11. juli 1996 til den 31. august 1998 udnævnes herved: Marc Jaeger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 1996.

R. QUINN

Formand

Top