Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0888

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 888/92 af 8. april 1992 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1327/89 om bemyndigelse af Spanien til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer

OJ L 95, 9.4.1992, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 041 P. 209 - 210
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 041 P. 209 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/888/oj

31992R0888

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 888/92 af 8. april 1992 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1327/89 om bemyndigelse af Spanien til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer -

EF-Tidende nr. L 095 af 09/04/1992 s. 0022 - 0023
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 41 s. 0209
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 41 s. 0209


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 888/92 af 8. april 1992 om anden aendring af forordning (EOEF) nr. 1327/89 om bemyndigelse af Spanien til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i forordning (EOEF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsaarene 1989/90 til 1995/96 af praemier for endelig nedlaeggelse af vinarealer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1442/88 af 24. maj 1988 om ydelse for produktionsaarene 1988/89 til 1995/96 af praemier for endelig nedlaeggelse af vinarealer (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 833/92 (2), saerlig artikel 12, stk. 1 og 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Spanien indgav inden den 1. oktober 1991 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2729/88 af 31. august 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsaarene 1988/89 til 1995/96 af praemier for endelig nedlaeggelse af vinarealer (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 678/89 (4), en anmodning om aendring af afgraensningen af de zoner, der ikke er omfattet af foranstaltningerne i forordning (EOEF) nr. 1442/88 fra produktionsaaret 1992/93;

i de i bilaget fastsatte zoner er der fare for affolkning eller for kvalitetspolitikken, eller der er begraensede muligheder for alternative afgroeder;

de kriterier, der er valgt for fastlaeggelse af denne liste, svarer til de kriterier, der er fastsat i artikel 12, stk. 1 og 2, i forordning (EOEF) nr. 1442/88; vinproduktionskapaciteten paa de arealer, der er egnet til produktion af kvbd i samtlige disse zoner, udgoer mindre end 10 % af den nationale vinproduktionskapacitet; det er derfor noedvendigt at aendre bilaget til forordning (EOEF) nr. 1327/89 (5), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3354/90 (6);

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1327/89 erstattes med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra produktionsaaret 1992/93. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. april 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 132 af 28. 5. 1988, s. 3. (2) EFT nr. L 88 af 3. 4. 1992, s. 16. (3) EFT nr. L 241 af 1. 9. 1988, s. 108. (4) EFT nr. L 73 af 17. 3. 1989, s. 23. (5) EFT nr. L 133 af 17. 5. 1989, s. 8. (6) EFT nr. L 324 af 23. 11. 1990, s. 23.

BILAG

Zoner, med hensyn til hvilke Spanien bemyndiges til ikke at anvende foranstaltningerne i forordning (EOEF) nr. 1442/88

Vinarealer, der er egnet til produktion af kvbd ifoelge den nationale procedure vedtaget i medfoer af Raadets forordning (EOEF) nr. 823/87 (1), og som ligger i foelgende kommuner og har foelgende betegnelser:

Omraade Oprindelsesbetegnelse Provinser Castilla y León Bierzo León Cigales Palencia, Valladolid Ribera del Duero Burgos, Segovia, Soria, Valladolid Rueda Ávila, Segovia, Valladolid Toro Valladolid, Zamora Castilla-La Mancha Almansa

(groenne druer) Albacete Mancha

(blaa druer) Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo Méntrida

(groenne druer) Toledo Jumilla

(groenne druer) Albacete Valdepeñas

(blaa druer) Ciudad Real Valencia Almansa

(groenne druer) Valencia Utiel-Requena

(anbefalede druer) Valencia

(1) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 59.

Top