Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0884

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 884/92 af 7. april 1992 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

OJ L 95, 9.4.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 24/04/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/884/oj

31992R0884

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 884/92 af 7. april 1992 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer -

EF-Tidende nr. L 095 af 09/04/1992 s. 0012 - 0015


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 884/92 af 7. april 1992 om fastsaettelse af enhedsvaerdier til ansaettelsen af toldvaerdien af visse letfordaervelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1577/81 af 12. juni 1981 om indfoerelse af en ordning med forenklede procedurer ved toldvaerdiansaettelsen af visse letfordaervelige varer (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3334/90 (2), saerlig artikel 1, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1577/81 skal Kommissionen fastsaette periodiske enhedsvaerdier for de varer, der er anfoert i grupperingen i bilaget;

anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i samme forordning, paa de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i naevnte forordning, foerer til fastsaettelse af enhedsvaerdier for de paagaeldende varer som angivet i bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsvaerdier, der er naevnt i artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1577/81, fastsaettes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 10. april 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. april 1992. Paa Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 154 af 13. 6. 1981, s. 26. (2) EFT nr. L 321 af 21. 11. 1990, s. 6.

BILAG

Kode KN-kode Varebeskrivelse Enhedsvaerdibeloeb/100 kg netto ECU bfr./lfr. dkr. DM ffr. dr. Ir. £ lire fl. £ 1.10 0701 90 51

0701 90 59 Nye kartofler 38,70 1 625 306,66 78,98 267,58 9 213 29,72 59 651 88,93 27,77 1.20 0702 00 10

0702 00 90 Tomater 78,95 3 315 625,51 161,11 545,81 18 794 60,62 121 674 181,39 56,66 1.30 0703 10 19 Spiseloeg (bortset fra saetteloeg) 34,30 1 440 271,75 69,99 237,12 8 165 26,34 52 861 78,80 24,61 1.40 0703 20 00 Hvidloeg 157,97 6 633 1 251,58 322,36 1 092,10 37 604 121,31 243 455 362,95 113,37 1.50 ex 0703 90 00 Porrer 30,35 1 276 240,49 61,99 211,30 7 174 23,24 46 691 69,78 21,59 1.60 ex 0704 10 10

ex 0704 10 90 Blomkaal 31,88 1 340 252,88 65,14 221,09 7 537 24,43 48 965 73,34 22,77 1.70 0704 20 00 Rosenkaal 53,72 2 267 423,88 110,06 374,08 11 735 41,29 82 719 124,09 37,72 1.80 0704 90 10 Hvidkaal og roedkaal 23,05 975 182,88 47,36 160,54 5 181 17,70 35 248 53,35 16,11 1.90 ex 0704 90 90 Broccoli (Brassica oleracea var. italica) 73,01 3 066 578,46 148,99 504,75 17 380 56,06 112 522 167,75 52,39 1.100 ex 0704 90 90 Kinakaal 69,25 2 908 548,71 141,33 478,79 16 486 53,18 106 734 159,12 49,70 1.110 0705 11 10

0705 11 90 Hovedsalat 66,67 2 799 528,20 136,05 460,90 15 870 51,19 102 746 153,18 47,84 1.120 ex 0705 29 00 Endivie 22,96 965 182,14 46,92 159,25 5 429 17,59 35 268 52,83 16,40 1.130 ex 0706 10 00 Guleroedder 28,95 1 216 229,43 59,09 200,20 6 893 22,23 44 629 66,53 20,78 1.140 ex 0706 90 90 Radiser 77,18 3 241 611,48 157,49 533,56 18 372 59,26 118 945 177,33 55,38 1.150 0707 00 11

0707 00 19 Agurker og asier 47,24 1 983 374,28 96,40 326,58 11 245 36,27 72 804 108,54 33,90 1.160 0708 10 10

0708 10 90 AErter (Pisum sativum) 292,56 12 285 2 317,88 597,01 2 022,53 69 642 224,66 450 870 672,18 209,95 1.170 Boenner: 1.170.1 0708 20 10

0708 20 90 Boenner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) 195,33 8 202 1 547,56 398,60 1 350,36 46 497 149,99 301 029 448,79 140,18 1.170.2 0708 20 10

0708 20 90 Boenner (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi) 301,95 12 679 2 392,21 616,15 2 087,39 71 875 231,86 465 329 693,74 216,69 1.180 ex 0708 90 00 Valskboenner 92,83 3 894 734,40 189,09 645,42 21 793 71,04 142 837 212,96 66,61 1.190 0709 10 00 Artiskokker 142,29 5 975 1 127,36 290,37 983,71 33 872 109,27 219 293 326,93 102,12 1.200 Asparges: 1.200.1 ex 0709 20 00 - Groenne 346,15 14 536 2 742,46 706,37 2 393,01 82 399 265,81 533 459 795,31 248,41 1.200.2 ex 0709 20 00 - Andre tilfaelde 206,72 8 680 1 637,78 421,84 1 429,09 49 208 158,74 318 579 474,95 148,35 1.210 0709 30 00 Auberginer 102,05 4 285 808,52 208,24 705,49 24 292 78,36 157 271 234,47 73,23 1.220 ex 0709 40 00 Bladselleri (Apium graveolens var. Dulce) 51,48 2 161 407,88 105,05 355,91 12 255 39,53 79 341 118,28 36,94 1.230 0709 51 30 Kantareller 713,23 30 060 5 626,73 1 460,68 4 977,83 162 425 546,18 1 092 598 1 645,94 501,92 1.240 0709 60 10 Soed peber 124,54 5 230 986,72 254,14 860,99 29 646 95,63 191 936 286,14 89,38 1.250 0709 90 50 Fennikel 51,05 2 143 404,45 104,17 352,91 12 152 39,20 78 674 117,29 36,63 1.260 0709 90 70 Courgetter 38,41 1 614 304,72 78,38 267,79 8 982 29,39 59 164 88,32 27,15 1.270 0714 20 10 Soede kartofler, hele, friske (bestemt til menneskefoede) 98,95 4 174 781,50 202,59 690,51 22 594 75,77 151 536 228,30 69,55 2.10 ex 0802 40 00 Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske 131,65 5 522 1 041,42 268,14 915,24 30 904 100,74 202 551 301,99 94,47 2.20 ex 0803 00 10 Bananer (andre end pisang), friske 58,58 2 460 464,17 119,55 405,02 13 946 44,99 90 289 134,60 42,04 2.30 ex 0804 30 00 Ananas, friske 52,16 2 190 413,24 106,43 360,59 12 416 40,05 80 384 119,84 37,43 2.40 ex 0804 40 10

ex 0804 40 90 Avocadoer, friske 133,73 5 616 1 059,54 272,90 924,53 31 834 102,69 206 101 307,26 95,97 2.50 ex 0804 50 00 Guavabaer og mango, friske 170,12 7 143 1 347,79 347,15 1 176,05 40 495 130,63 262 171 390,85 122,08 2.60 Appelsiner, friske: 2.60.1 0805 10 11

0805 10 21

0805 10 31

0805 10 41 - Blod- og halvblodappelsiner 50,03 2 101 396,43 102,10 345,91 11 911 38,42 77 113 114,96 35,90 2.60.2 0805 10 15

0805 10 25

0805 10 35

0805 10 45 - Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner 40,87 1 716 323,80 83,40 282,54 9 728 31,38 62 986 93,90 29,33 2.60.3 0805 10 19

0805 10 29

0805 10 39

0805 10 49 - Andre varer 23,74 998 188,15 48,54 164,94 5 596 18,17 36 391 54,61 16,93 2.70 Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske: 2.70.1 ex 0805 20 10 - Klementiner 116,38 4 887 922,03 237,48 804,54 27 703 89,36 179 353 267,38 83,52 2.70.2 ex 0805 20 30 - Monreales og satsumas 55,39 2 329 439,38 113,18 384,15 13 097 42,45 85 077 127,44 39,56 2.70.3 ex 0805 20 50 - Mandariner og wilkings 60,07 2 525 476,03 122,82 417,30 14 158 45,99 92 072 138,19 42,83 2.70.4 ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 - Tangeriner og andre varer 72,88 3 060 577,40 148,72 503,82 17 348 55,96 112 315 167,44 52,30 2.80 ex 0805 30 10 Citroner (Citrus limon, Citrus limonum), friske 32,35 1 358 256,32 66,02 223,66 7 701 24,84 49 860 74,33 23,21 2.85 ex 0805 30 90 Limefrugter (Citrus aurantifolia), friske 134,07 5 630 1 062,22 273,59 926,87 31 915 102,95 206 622 308,04 96,21 2.90 Grapefrugter, friske: 2.90.1 ex 0805 40 00 - Hvide 25,31 1 062 200,52 51,64 174,97 6 024 19,43 39 005 58,15 18,16 2.90.2 ex 0805 40 00 - Lyseroede 69,31 2 910 549,18 141,45 479,20 16 500 53,23 106 826 159,26 49,74 2.100 0806 10 11

0806 10 15

0806 10 19 Druer til spisebrug 113,30 4 758 897,70 231,21 783,31 26 971 87,01 174 619 260,33 81,31 2.110 0807 10 10 Vandmeloner 25,62 1 076 203,27 52,29 178,63 5 992 19,61 39 467 58,92 18,11 2.120 Meloner (bortset fra vandmeloner): 2.120.1 ex 0807 10 90 - Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 91,64 3 848 726,07 187,01 633,55 21 815 70,37 141 233 210,55 65,76 2.120.2 ex 0807 10 90 - Andre varer 171,54 7 203 1 359,07 350,05 1 185,89 40 834 131,72 264 364 394,12 123,10 2.130 0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99 AEbler 84,27 3 538 667,64 171,96 582,57 20 059 64,71 129 869 193,61 60,47 2.140 Paerer 2.140.1 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Paerer - Nashi (Pyrus pyrifolia) 116,12 4 876 920,03 236,97 802,80 27 643 89,17 178 964 266,81 83,33 2.140.2 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Andre varer 81,28 3 413 643,96 165,86 561,91 19 348 62,41 125 263 186,75 58,33 2.150 0809 10 00 Abrikoser 61,28 2 577 485,48 125,15 426,56 14 483 46,92 94 255 140,88 43,60 2.160 0809 20 10

0809 20 90 Kirsebaer 150,60 6 316 1 191,32 306,73 1 046,98 35 352 115,24 231 706 345,46 108,06 2.170 ex 0809 30 00 Ferskener 109,44 4 596 867,09 223,33 756,61 26 052 84,04 168 666 251,45 78,54 2.180 ex 0809 30 00 Nektariner 149,44 6 275 1 183,98 304,95 1 033,11 35 573 114,75 230 305 343,35 107,24 2.190 0809 40 11

0809 40 19 Blommer 131,28 5 512 1 040,09 267,89 907,56 31 250 100,81 202 317 301,62 94,21 2.200 0810 10 10

0810 10 90 Jordbaer 163,15 6 851 1 292,56 332,92 1 127,86 38 836 125,28 251 427 374,84 117,08 2.205 0810 20 10 Hindbaer 891,69 37 500 7 072,44 1 821,90 6 183,50 210 815 683,35 1 369 428 2 051,31 636,81 2.210 0810 40 30 Frugter af Vaccinium myrtillus (blaabaer) 136,31 5 755 1 079,64 279,74 950,71 30 917 104,59 209 154 315,16 95,45 2.220 0810 90 10 Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.) 115,66 4 857 916,34 236,02 799,58 27 532 88,81 178 246 265,73 83,00 2.230 ex 0810 90 80 Granataebler 64,68 2 721 513,07 132,36 450,09 15 261 49,56 99 270 148,90 45,90 2.240 ex 0810 90 80 Kakifrugter (dadelblommer) (herunder Sharon-frugter) 310,20 13 026 2 457,63 633,00 2 144,47 73 841 238,20 478 053 712,70 222,61 2.250 ex 0810 90 30 Litchiblommer 166,22 6 980 1 316,93 339,20 1 149,12 39 568 127,64 256 168 381,90 119,29

Top