Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1290

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1290/91 af 16. maj 1991 om levering af skummetmælkspulver til Rumænien

OJ L 122, 17.5.1991, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1290/oj

31991R1290

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1290/91 af 16. maj 1991 om levering af skummetmælkspulver til Rumænien

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0014 - 0014


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1290/91 af 16 . maj 1991 om levering af skummetmaelkspulver til Rumaenien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 879/91 af 9 . april 1991 om gennemfoerelsesbestemmelser for en hasteaktion vedroerende levering af smoer og skummetmaelkspulver til Bulgarien og Rumaenien og om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 569/88 ( 1), saerlig artikel 3, stk . 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

i henhold til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 597/91 af 5 . marts 1991 om en hasteaktion vedroerende levering af landbrugsprodukter og medicinalvarer bestemt til befolkningerne i Rumaenien og Bulgarien ( 2 ) blev der indledt en licitation ved forordning ( EOEF ) nr . 879/91 med henblik paa fastsaettelse af leveringsudgifterne;

i henhold til artikel 3, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 879/91 og under hensyntagen til de modtagne bud fastsaetter Kommissionen et maksimumsbeloeb for leveringsudgifterne eller beslutter ikke at give tilslag; i betragtning af de indgivne bud, som det tyske interventionsorgan har meddelt, boer der fastsaettes et maksimumsbeloeb for levering af skummetmaelkspulver til Rumaenien;

paa grund af noedvendigheden af hurtigt at underrette de bydende om resultatet af deres deltagelse i de forskellige licitationer boer naervaerende forordning traede i kraft paa dagen for dens offentliggoerelse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

Under hensyntagen til de bud, der var fremsendt til Kommissionen den 8 . maj 1991 med henblik paa levering af 2 000 tons skummetmaelkspulver til Rumaenien, fastsaettes maksimumsbeloebet for leveringsudgifterne under den nye licitation, der blev indledt i medfoer at forordning ( EOEF ) nr . 879/91, til 116,35 ECU/ton . Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT nr . L 89 af 10 . 4 . 1991, s . 28 . ( 2 ) EFT nr . L 67 af 14 . 3 . 1991, s . 17 .

Top