Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1289

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1289/91 af 15. maj 1991 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag

OJ L 122, 17.5.1991, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1289/oj

31991R1289

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1289/91 af 15. maj 1991 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0013 - 0013


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1289/91 af 15 . maj 1991 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartoejer, som foerer Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2241/87 af 23 . juli 1987 om fastsaettelse af visse foranstaltninger til kontrol af fiskeri ( 1 ), aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3483/88 ( 2 ), saerlig artikel 11, stk . 3, og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3926/90 af 20 . december 1990 om fastsaettelse for 1991 af de samlede tilladte fangstmaengder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmaengder ( 3 ), aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 793/91 ( 4 ), fastsaetter kvoter for torsk i 1991;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begraensninger af fangsterne af kvoterede bestande er det noedvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsaetter den dato, paa hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartoejer, som foerer en medlemsstats flag, maa antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifoelge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af torsk i farvandene i ICES-omraade II b, taget af fartoejer, som foerer Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, naaet den for 1991 tildelte kvote -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

Fangsterne af torsk i farvandene i ICES-omraade II b fra fartoejer, der foerer Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, maa antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Det Forenede Kongerige for 1991 .

Fiskeri efter torsk i farvandene i ICES-omraade II b fra fartoejer, der foerer Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor naevnte bestand, fanget i disse farvande af de naevnte fartoejer efter denne forordnings ikrafttraedelsesdato . Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Manuel MARÍN

Naestformand ( 1 ) EFT nr . L 207 af 29 . 7 . 1987, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 306 af 11 . 11 . 1988, s . 2 . ( 3 ) EFT nr . L 378 af 31 . 12 . 1990, s . 1 . ( 4 ) EFT nr . L 82 af 28 . 3 . 1991, s . 2 .

Top