Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1288

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1288/91 af 14. maj 1991 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

31991R1288

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1288/91 af 14. maj 1991 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0011 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0019
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0019


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1288/91 af 14 . maj 1991 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2658/87 af 23 . juli 1987 om Told - og Statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1056/91 ( 2 ), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger :

For at sikre en ensartet anvendelse af Den Kombinerede Nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennaevnte forordning, boer der vedtages bestemmelser vedroerende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer;

forordning ( EOEF ) nr . 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedroerende Den Kombinerede Nomenklatur; disse bestemmelser gaelder ogsaa for enhver anden nomenklatur, hvori denne er gengivet, ogsaa delvis eller eventuelt med tilfoejelse af underopdelinger, og som er fastlagt ved specifikke faellesskabsforskrifter med henblik paa anvendelse af toldmaessige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer;

ved anvendelse af naevnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 naevnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anfoert i kolonne 3;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

De varer, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i Den Kombinerede Nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet naevnte KN-koder . Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa enogtyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT nr . L 256 af 7 . 9 . 1987, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 107 af 27. 4 . 1991, s . 10 .

BILAG

Varebeskrivelse Tarifering

( KN-kode ) Begrundelse ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 . Smaa plader til udskiftelige vaerktoejer, bestaaende af et kompakt lag af syntetiske diamanter permanent fastgjort paa et underlag af metalcarbid 8207 90 10 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 2 a ) og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 8207, 8207 90 og 8207 90 10

Med virksom del af syntetiske diamanter kan disse varer ikke tariferes under KN-kode 8209 2 . En farvemonitor, som kun er i stand til at modtage et signal fra centralenheden i en automatisk databehandlingsmaskine; monitoren er ikke i stand til at gengive et farvebillede paa grundlag af et sammensat videosignal 8471 92 90 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 5.B til kapitel 84 samt teksten til KN-kode 8471, 8471 92 og 8471 92 90 3 . Tastatur til en automatisk databehandlingsmaskine, monteret i selvstaendigt kabinet; denne indlaeseenhed har ikke nogen selvstaendig stroemforsyning og skal for at kunne fungere tilsluttes centralenheden i en automatisk databehandlingsmaskine ved hjaelp af et forbindelseskabel 8471 92 90 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 5.B til kapitel 84 samt teksten til KN-kode 8471, 8471 92 og 8471 92 90 4 . Varmebaand til selvregulering af temperaturen i vaesker, bestaaende af en kobberleder med et tvaersnit paa 1,9 mm2, en selvregulerende ledende fiber, en isolerende kappe af fluorpolymer, et fortinnet flettet baand af kobber med et tvaersnit paa 2,8 mm2 og en ydre kappe af fluorpolymer, som daekker det flettede baand . Varmebaandet aendrer opvarmningen paa hvert punkt af kredsloebet afhaengig af den temperatur, det udsaettes for . Det anvendes almindeligvis til omvikling af roerledninger 8516 80 90 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 8516, 8516 80 og 8516 80 90 5 . Optiske laesehoveder til »compact disc«-afspillere, bestaaende af en laserdiode og en fotodiode, monteret i et metalhus med indtil ti tilslutningsben 8522 90 91 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 8522, 8522 90 og 8522 90 91

Disse optiske laesehoveder er en sammenbygning af dioder, og som saadan kan de ikke tariferes under KN-kode 8541 6 . Et fotografiapparat til engangsbrug, bestaaende af et plasthus ( 98 × 58 × 35 mm ), indeholdende en lysfoelsom 35 mm fotografisk film med 24 optagelser og forsynet med et objektiv, en lukker, som styres af en udloeser, en soeger, et taellevaerk og en filmfremfoeringsmekanisme . Huset kan ikke genanvendes efter aabning 9006 53 00 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 9006 og 9006 53 00 7 . Apparat, benaevnt »kromatisk afstemningsapparat« (» chromatic tuner«), med foelgende karakteristika : det giver mulighed for flere afstemningsmetoder og to transponeringsfunktioner tilpasset en raekke musikinstrumenter; det indeholder en mikrofon, en kvarts-oscillator, et VU-meter med viser samt lysemitterende dioder; det kan ogsaa indeholde en hoejttaler; det har en afstemningsskala paa 7 oktaver ( fra 32,7 til 395,1 Hz ) 9209 10 00 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 4 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 9209 og 9209 10 00

Top