Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1283

Rådets forordning (EØF) nr. 1283/91 af 14. maj 1991 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af farvefjernsynsmodtagere med lille billedskærm med oprindelse i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik

OJ L 122, 17.5.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1283/oj

31991R1283

Rådets forordning (EØF) nr. 1283/91 af 14. maj 1991 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af farvefjernsynsmodtagere med lille billedskærm med oprindelse i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0001 - 0001


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1283/91 af 14 . maj 1991 om forlaengelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold paa importen af farvefjernsynsmodtagere med lille billedskaerm med oprindelse i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2423/88 af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab ( 1 ), saerlig artikel 11,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Kommissionen indfoerte ved forordning ( EOEF ) nr . 129/91 ( 2 ) en midlertidig antidumpingtold paa importen af farvefjernsynsmodtagere med lille billedskaerm med oprindelse i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik;

da undersoegelsen af de faktiske forhold endnu ikke er afsluttet, har Kommissionen underrettet de beroerte eksportoerer i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik om, at den har til hensigt at foreslaa en forlaengelse af gyldighedsperioden for den midlertidige told med hoejst to maaneder; ingen af eksportoererne har fremsat indvendinger herimod -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

Gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold paa importen af farvefjernsynsmodtagere med lille billedskaerm med oprindelse i Hongkong og Den Kinesiske Folkerepublik, som blev indfoert ved forordning ( EOEF ) nr . 129/91, forlaenges med hoejst to maaneder . Denne periode ophoerer ved ikrafttraeden af en retsakt om endelige foranstaltninger udstedt af Raadet . Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . maj 1991 . Paa Raadets vegne

J . F . POOS

Formand ( 1 ) EFT nr . L 209 af 2 . 8 . 1988, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 14 af 19 . 1 . 1991, s . 31 .

Top