Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3033

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3033/89 af 9. oktober 1989 om genindførelse af opkrævning af told for gelatine og gelatinederivater henhørende under KN-kode 3503 00 10 og med oprindelse i Colombia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

OJ L 291, 10.10.1989, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3033/oj

31989R3033

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3033/89 af 9. oktober 1989 om genindførelse af opkrævning af told for gelatine og gelatinederivater henhørende under KN-kode 3503 00 10 og med oprindelse i Colombia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

EF-Tidende nr. L 291 af 10/10/1989 s. 0031 - 0031


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3033/89

af 9. oktober 1989

om genindfoerelse af opkraevning af told for gelatine og gelatinederivater henhoerende under KN-kode 3503 00 10 og med oprindelse i Colombia, som er praeferenceberettiget i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 4257/88

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 4257/88 af 19. december 1988 om anvendelse af generelle toldpraeferencer i 1989 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande (1), saerlig artikel 15, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 1 og 12 i forordning (EOEF) nr. 4257/88 suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og territorier, der er anfoert i bilag III, bortset fra dem, der er anfoert i kolonne 4 i bilag I, inden for rammerne af de praeferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 7 i det naevnte bilag I; i henhold til artikel 13 i den naevnte forordning kan opkraevningen af told ved indfoersel af de omhandlede varer med oprindelse i et af de omhandlede lande og territorier genindfoeres paa et hvilket som helst tidspunkt, saa snart de paagaeldende individuelle lofter er naaet paa faellesskabsplan;

for gelatine og gelatinederivater henhoerende under KN-kode 3503 00 10 og med oprindelse i Colombia er det individuelle loft fastsat til 700 000 ECU; den 4. september 1989 har indfoerslerne af de omhandlede varer i Faellesskabet med oprindelse i Colombia ved afskrivning naaet det paagaeldende loft;

opkraevningen af told skal for de paagaeldende varer genindfoeres over for Colombia -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 13. oktober 1989 genindfoeres opkraevning af told, som har vaeret suspenderet ifoelge forordning (EOEF) nr. 4257/88, ved indfoersel i Faellesskabet af foelgende varer med oprindelse i Colombia:

1.2.3 // // // // Loebenummer // KN-kode // Varebeskrivelse // // // // 10.0430 // 3503 00 10 // Gelatine og gelatinederivater // // //

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. oktober 1989.

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1988, s. 1.

Top