EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985H0612

85/612/EØF: Rådets henstilling af 20. december 1985 vedrørende artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 85/611/EØF

EFT L 375 af 31.12.1985, p. 19–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1985/612/oj

31985H0612

85/612/EØF: Rådets henstilling af 20. december 1985 vedrørende artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 85/611/EØF

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1985 s. 0019 - 0019
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 3 s. 0054
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 3 s. 0054


RAADETS HENSTILLING af 20. december 1985 vedroerende artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 85/611/EOEF (85/612/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESKABER 1.HENSTILLER til medlemsstaternes kompetente myndigheder, at de, hver gang der i en medlemsstats lovgivning som udtryk for begrebet »betydelig indflydelse« med henblik paa gennemfoerelse af artikel 25, stk. 1, i direktiv 85/611/EOEF er fastsat en graense udtrykt i tal, soerger for, saafremt denne medlemsstat forlanger det, at disse graenser overholdes af de investeringsselskaber og administrationsselskaber, som er beliggende paa deres omraade, naar disse selskaber erhverver aktier med stemmeret, der emitteres af et selskab, som er etableret i en medlemsstat, hvor disse graenser er gaeldende. Med henblik paa gennemfoerelsen af denne henstilling giver der medlemsstater, hvor saadanne graenser er gaeldende paa tidspunktet for naevnte direktivs offentliggoerelse, Kommissionen meddelelse om disse graenser, hvorefter Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater; det samme gaelder enhver senere lempelse af disse graenser.

2.OPFORDRER de kompetente myndigheder til i henhold til artikel 50 i naevnte direktiv at arbejde snaevert sammen med henblik paa gennemfoerelsen af denne henstilling.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1985.

Paa Raadets vegneR. KRIEPSFormand

Top