Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1984_208_R_0056_029

Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om indgåelse af aftalen i form af noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater
Aftale i form at noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater

OJ L 208, 3.8.1984, p. 56–57 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31984D0385

84/385/EØF: Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om indgåelse af aftalen i form af noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater

EF-Tidende nr. L 208 af 03/08/1984 s. 0056


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 23. juli 1984

om indgaaelse af aftalen i form af noteveksling om midlertidig forlaengelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater

(84/385/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til aftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater om fiskeri ud for De forenede Staters kyster, undertegnet den 15. februar 1977, saerlig artikel XVI,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

En ny fiskeriaftale mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater er blevet forhandlet og forelagt Raadet til godkendelse;

for at hindre en afbrydelse i medlemsstaternes fiskeriaktivitet ud for De forenede Staters kyster boer gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Faellesskabet og De forenede Stater forlaenges midlertidigt, indtil den nye aftale er godkendt -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af noteveksling mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater, paraferet den 27. juni 1984, om midlertidig forlaengelse af gyldighedsperioden for fiskeri-aftalen af 1977 mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater, godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til den i stk. 1 omhandlede aftale er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege de personer, der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juli 1984,

Paa Raadets vegne

J. O'KEEFFE

Formand

Top