Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2133

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2133/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1850/81 om ændring af og undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1530/78 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtteordningen for visse produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

OJ L 209, 29.7.1981, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2133/oj

31981R2133

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2133/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1850/81 om ændring af og undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1530/78 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtteordningen for visse produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

EF-Tidende nr. L 209 af 29/07/1981 s. 0010


++++

( 1 ) EFT nr . L 73 af 21 . 3 . 1977 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 118 af 30 . 4 . 1981 , s . 10 .

( 3 ) EFT nr . L 179 af 1 . 7 . 1978 , s . 21 .

( 4 ) EFT nr . L 204 af 24 . 7 . 1981 , s . 17 .

( 5 ) EFT nr . L 183 af 4 . 7 . 1981 , s . 28 .

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2133/81

af 28 . juli 1981

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1850/81 om aendring af og undtagelse fra forordning ( EOEF ) nr . 1530/78 om gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende stoetteordningen for visse produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 516/77 af 14 . marts 1977 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1118/81 ( 2 ) , saerlig artikel 3c , og

ud fra foelgende betragtninger :

I artikel 1 , stk . 2 , i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1530/78 ( 3 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2096/81 ( 4 ) er der fastsat frister for indgaaelse af forarbejdningskontrakter , bl.a . for tomater , ferskner og hjertekirsebaer samt andre soedkirsebaer ; for at tage hensyn til afsaetningen af hoesten af disse produkter er fristerne for indgaaelse af kontrakter for produktionsaaret 1981/82 som undtagelse fra naevnte artikel 1 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 1530/78 , forlaenget ved artikel 2 i forordning ( EOEF ) nr . 1850/81 ( 5 ) ;

i betragtning af den forsinkelse , der har vaeret i offentliggoerelsen af forordning ( EOEF ) nr . 1850/81 , boer fristerne for indgaaelse af kontrakter for produktionsaaret 1981/82 paa ny forlaenges ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for produkter forarbejdet paa basis af Frugt og Groensager _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 2 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 1850/81 affattes saaledes :

" Som undtagelse fra artikel 1 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 1530/78 kan kontrakter for produktionsaaret 1981/82 indgaas indtil den 31 . juli for kirsebaer , for ferskner og for tomater . "

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . juli 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Gaston THORN

Formand

Top