Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2132

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2132/81 af 28. juli 1981 om en særlig overgangsforanstaltning for visse produkter inden for oksekødsektoren i forbindelse med Grækenlands tiltrædelse

OJ L 209, 29.7.1981, p. 9–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2132/oj

31981R2132

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2132/81 af 28. juli 1981 om en særlig overgangsforanstaltning for visse produkter inden for oksekødsektoren i forbindelse med Grækenlands tiltrædelse

EF-Tidende nr. L 209 af 29/07/1981 s. 0009


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2132/81

af 28 . juli 1981

om en saerlig overgangsforanstaltning for visse produkter inden for oksekoedsektoren i forbindelse med Graekenlands tiltraedelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til akten vedroerende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 73 , stk . 1 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Visse produkter fra oksekoedsektoren ankom til Graekenland inden tiltraedelsesdatoen ; paa grund af administrative problemer eller vanskeligheder i forbindelse med sundhedskontrol kunne disse produkter ikke overgaa til fri omsaetning i Graekenland inden tiltraedelsen ;

den importbelastning , der gaelder for disse produkter , er nu hoejere end den , der var gaeldende i Graekenland foer tiltraedelsen ; for at undgaa forskelsbehandling af importoererne er det rimeligt , at disse produkter paalaegges den importbelastning , der ville have vaeret gaeldende , hvis de var overgaaet til fri omsaetning i Graekenlanden inden tiltraedelsen ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Oksekoed _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Foelgende produkter overgaar til fri omsaetning i Graekenland :

_ 30 t produkter henhoerende under pos . 02.01 A II b ) i den faelles toldtarif med oprindelse i og indfoert fra lande , der ikke var medlem af de ni ,

_ 178 t produkter henhoerende under pos . 02.01 A II b ) i den faelles toldtarif med oprindelse i og indfoert fra de ni , heraf :

65 t fra Danmark ,

20 t fra Forbundsrepublikken Tyskland

23 t fra Frankrig

20 t fra Italien

20 t fra Nederlandene

30 t fra Det forenede Kongerige

i henhold til den ordning , som var gaeldende for samhandelen mellem Graekenland og de paagaeldende lande den 31 . december 1980 .

Produkter udfoert fra de ni omfattes af bestemmelserne i denne forordning som undtagelse fra bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 49/81 og ( EOEF ) nr . 57/81 .

2 . Stk . 1 anvendes kun for produkter ,

_ der er ankommet til Graekenland inden den 1 . januar 1981 , og

_ for hvilke toldformaliteterne ved overgang til fri omsaetning ikke har kunnet afsluttes i Graekenland inden denne dato paa grund af administrative problemer eller vanskeligheder i forbindelse med sundhedskontrol .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . juli 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Gaston THORN

Formand

Top