Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1445

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1445/76 af 22. juni 1976 om fastsættelse af listen over de forskellige sorter af Lolium perenne L

OJ L 161, 23.6.1976, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 125 - 126
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 112 - 113
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 112 - 113
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 102 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 102 - 103
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 46 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; ophævet ved 32004R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1445/oj

31976R1445

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1445/76 af 22. juni 1976 om fastsættelse af listen over de forskellige sorter af Lolium perenne L

EF-Tidende nr. L 161 af 23/06/1976 s. 0010 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0102
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0125
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0102
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 10 s. 0112
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 10 s. 0112


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1445/76

af 22 . juni 1976

om fastsaettelse af listen over de forskellige sorter af Lolium perenne L .

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 af 26 . oktober 1971 om den faelles markedsordning for froe ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 671/75 ( 2 ) , saerlig artikel 3 , stk . 5 , og

ud fra foelgende betragtninger :

I bilag VIII til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 833/76 af 6 . april 1976 om fastsaettelse af visse priser og andre beloeb , der anvendes inden for landbrugssektoren i produktionsaaret 1976/1977 ( 3 ) , er der fastsat forskellige stoettebeloeb for froe af Lolium perenne L . med hoej persistens , sildig eller halvsildig , Lolium perenne L . med lav persistens , halvsildig , halvtidlig eller tidlig , samt for andre eller nye sorter af Lolium perenne L . ;

med henblik paa at sikre en ensartet gennemfoerelse i hele Faellesskabet af bestemmelserne for ydelse af stoette boer disse forskellige sorter af Lolium perenne L . defineres , og der boer fastsaettes en liste over satser , med hoej persistens , sildige eller halvsildige og sorter med lav persistens , halvsildige , halvtidlige eller tidlige ;

Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 964/75 af 11 . april 1975 om fastsaettelse af listen over sildige , halvsildige og tidlige sorter af Lolium perenne L . ( 4 ) boer samtidig ophaeves ;

de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i overensstemmelse med en udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Froe -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De listen over sorter af Lolium perenne L . med hoej persistens , sildige eller halvsildige og sorter af Lolium perenne L . med lav persistens , halvsildige , halvtidlige eller tidlige , som er omhandlet i gennemfoerelsesbestemmelserne til artikel 3 i forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 , fastsaettes som anfoert i bilagene til denne forordning .

Artikel 2

Forordning ( EOEF ) nr . 964/75 ophaeves .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . juni 1976 .

Paa Kommissionens vegne

P . J . LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 246 af 5 . 11 . 1971 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 72 af 20 . 3 . 1975 , s . 21 .

( 3 ) EFT nr . L 100 af 14 . 4 . 1976 , s . 24 .

( 4 ) EFT nr . L 93 af 15 . 4 . 1975 , s . 10 .

ANNEX I - ANHANG I - BIJLAGE I - ALLEGATO I - BILAG I - ANNEXE I

Varieties of high persistence , late or medium late

Sorten mit hoher Persistenz , spaete oder mittelspaete

Zeer standvastige rassen , late of halflate

Varietà ad alta persistenza , tardiva o semi-tardiva

Sorter med hoej persistens , sildige eller halvsildige

Variétés à haute persistance , tardives ou mi-tardives

1 Aberystwyth S . 23

2 Aberystwyth 101

3 Angela

4 Akron

5 Barehza

6 Berlenna

7 Barrage

8 Caprice

9 Compas

10 Endura

11 Ensporta

12 Fingal

13 Karin

14 Kelvin

15 Kent Indigenous

16 Lamora ( Mommersteg's Weidouer )

17 Loretta

18 Maestro

19 Manhattan

20 Marathon

21 Midas

22 Mom LP 16 ( Grandstand )

23 Moretti

24 Parcour

25 Patora

26 Pelo

27 Perma

28 Permy

29 Pickmere

30 Pleno

31 Romney

32 Semp * weide

33 Splendor

34 Sportiva

35 Springfield

36 Sprinter

37 Talbot

38 Tresceaver

39 Vigor ( Melle )

40 Wendy

ANNEX II - ANHANG II - BIJLAGE II - ALLEGATO II - BILAG II - ANNEXE II

Varieties of low persistence , medium late , medium early or early

Sorten mit geringer Persistenz , mittelspaete , mittelfruehe oder fruehe

Weinig standvastige rassen , halflate , halfvroege of vroege

Varietà a bassa persistenza , semi-tardiva , semi-precoce o precoce

Sorter med lav persistens , halvsildige , halvtidlige eller tidlige

Variétés à basse persistance , mi-tardives , mi-précoces ou précoces

1 Atempo

2 Bocage

3 Dux Oetofte

4 Gazon

5 Hunsballe

6 Mito Daehnfeldt

7 Northern Irish

8 Odengruen

9 Odstein

10 Omar

11 Oriel

12 Pax Oetofte

13 Presto Pajbjerg

14 Printo

15 Real ( T )

16 Tailteann

17 Verna Pajbjerg

18 Victoria trifolium

19 Viris ( Weiris )

Top