EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1270

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1270 af 11. september 2020 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer C(2020) 6326) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)

C/2020/6326

OJ L 297I , 11.9.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2020; ophævet ved 32020D1513 Gyldighedsperiodens slutdato er den samme som datoen for offentliggørelsen af ophævelsesretsakten, som træder i kraft på den dato, hvor den bliver meddelt. Ophævelsesretsakten er blevet meddelt, men meddelelsesdatoen er ikke tilgængelig på EUR-Lex, og derfor bruges offentliggørelsesdatoen i stedet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1270/oj

11.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 297/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1270

af 11. september 2020

om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tyskland

(meddelt under nummer C(2020) 6326)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre populationer af vildtlevende svin og til svinebedrifter.

(3)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) er der fastsat minimumsforanstaltninger, som skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF træffes visse foranstaltninger efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(4)

Tyskland har underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet som følge af et tilfælde af sygdommen i delstaten Brandenburg i denne forbundsstat og har i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF truffet en række foranstaltninger, herunder afgrænsning af et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes, for at forhindre spredning af sygdommen.

(5)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør det område, der er inficeret med afrikansk svinepest i Tyskland, identificeres på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6)

I betragtning af alvoren af den epidemiologiske situation i Unionen, for så vidt angår spredningen af afrikansk svinepest, er det vigtigt, at denne afgørelse vedtages snarest muligt.

(7)

I afventning af det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør det inficerede område i Tyskland derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(8)

Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tyskland sikrer, at det inficerede område, som denne medlemsstat har afgrænset, og hvori foranstaltningerne i artikel 15 i direktiv 2002/60/EF anvendes, som minimum omfatter de områder, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 30. november 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).


BILAG

Områder afgrænset som inficeret område i Tyskland, jf. artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose — mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. november 2020


Top