EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0104

Sag C-104/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 27. februar 2020 — SD mod Habitations sociales du Roman Païs SCRL og TE, kurator i konkursbehandlingen af Régie des Quartiers de Tubize ASBL

OJ C 161, 11.5.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/37


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 27. februar 2020 — SD mod Habitations sociales du Roman Païs SCRL og TE, kurator i konkursbehandlingen af Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Sag C-104/20)

(2020/C 161/49)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail de Nivelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SD

Sagsøgt: Habitations sociales du Roman Païs SCRL og TE, kurator i konkursbehandlingen af Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 3, 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF (1) af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, sammenholdt med såvel artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som artikel 4, stk. 1, artikel 11, stk. 3, og artikel 16, stk. 3, i Rådets direktiv 89/391/EØF (2) af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet — for så vidt som de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, der ikke pålægger arbejdsgiverne en forpligtelse til at oprette et system til måling af længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid (dom af 14.5.2019, C-55/18) — fortolkes således, at de er til hinder for, at en national lovgivning, i det foreliggende tilfælde artikel 1315 i den belgiske civile lovbog, som pålægger den, der kræver en fordring fyldestgjort, at bevise, at fordringen består, ikke indeholder en bestemmelse om omvendt bevisbyrde, når arbejdstageren påberåber sig en overskridelse af dennes normale arbejdstid, når:

den samme nationale lovgivning, i det foreliggende tilfælde den belgiske lovgivning, ikke pålægger arbejdsgiverne en forpligtelse til at oprette et pålideligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid,

og arbejdsgiveren ikke har indført et sådant system af egen drift

og dermed gør det materielt umuligt for arbejdstageren at bevise denne overskridelse?


(1)  EFT 2003, L 299, s. 9.

(2)  EFT 1989, L 183, s. 1.


Top