Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0813(01)

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/740 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2018/1125 og i Rådets forordning (EU) 2015/735 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1115 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan

CM/3966/2018/INIT

OJ C 284, 13.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 284/3


Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/740 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2018/1125 og i Rådets forordning (EU) 2015/735 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1115 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan

(2018/C 284/04)

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer og enheder, der er opført i bilag I til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/740 (1) som ændret ved afgørelse (FUSP) 2018/1125 (2) og i bilag I til Rådets forordning (EU) 2015/735 (3) som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1115 (4) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan.

FN's Sikkerhedsråd har besluttet at optage disse personer på listen over personer og enheder, der er omfattet af foranstaltningerne i medfør af punkt 9 og 12 i resolution 2206 (2015).

De berørte personer kan til enhver tid til den FN-komité, der er nedsat i henhold til punkt 16 i resolution 2206 (2015), med tilhørende dokumentation indgive en anmodning om, at afgørelsen om at opføre dem på FN's liste tages op til fornyet overvejelse. En sådan anmodning stiles til følgende adresse:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tlf. +1 917 367 9448

Fax +1 212 963 1300

e-mail: delisting@un.org

Yderligere oplysninger: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

I forlængelse af FN's beslutning har Rådet for Den Europæiske Union besluttet, at de personer, der er udpeget af FN, skal opføres på listerne over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse (FUSP) 2015/740 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2018/1125 og forordning (EU) 2015/735 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1115. Begrundelsen for opførelsen af de berørte personer på listerne gives i de relevante afsnit i bilag I til afgørelsen og i bilag I til forordningen.

De pågældende personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III til forordning (EU) 2015/735, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler til dækning af basale behov eller til specifikke betalinger (jf. artikel 6 i forordningen).

De berørte personer kan med tilhørende dokumentation på følgende adresse rette en anmodning til Rådet om, at beslutningen om at optage dem på ovennævnte lister tages op til fornyet overvejelse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

GD RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailadresse: sanctions@consilium.europa.eu

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 117 af 8.5.2015, s. 52.

(2)  EUT L 204 af 13.8.2018, s. 48.

(3)  EUT L 117 af 8.5.2015, s. 13.

(4)  EUT L 204 af 13.8.2018, s. 1.


Top