Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0090

Sag T-90/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 134/30


Sag anlagt den 19. februar 2018 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Sag T-90/18)

(2018/C 134/43)

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ved advokat J. de Castro Hermida)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Gastro & Soul GmbH

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærke Café del Sol — EU-varemærkeregistrering nr. 6 104 608

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. december 2017 af fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1096/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse ophæves og annulleres, idet det fastslås, at indsigelsen støttet på det ældre spanske varemærke nr. 2348110 for klasse 42 i den internationale nomenklatur, der indehaves af indsigeren, er velbegrundet.

Indsigelsesafdelingens afgørelse stadfæstes, idet det EU-varemærkeansøgning nr. 6 104 608 for »tjenesteydelser vedrørende levering af mad og drikke, midlertidig indkvartering og cateringvirksomhed« i klasse 43 i den internationale nomenklatur, der blev indgivet af den tyske handelsvirksomhed GASTRO & SOUL GmbH, nægtes registreret, idet det tages i betragtning, at der foreligger risiko for forveksling for forbrugeren som følge af sameksistensen af de omtvistede varemærker på grund af den udtalte ordmæssige lighed og heraf følgende identitet mellem dem, idet Retten, såfremt den ikke har kompetence hertil, hjemviser sagen til appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked med pålæg om at fastslå, at indsigelsen er velbegrundet.

Subsidiært ophæves og annulleres afgørelsen, idet den er usammenhængende og udgør en tilsidesættelse af retten til forsvar og sagsøgerens retssikkerhed, idet han udtrykkeligt er blevet nægtet muligheden for at fremlægge en fuldstændig oversættelse af det ældre varemærke i klagesag 1096/2017-4, hvilket udgør en tilsidesættelse af et af de grundlæggende formål med den hjemvisning til appelkamrene ved EUIPO, som blev foretaget ved Rettens dom af 13. december 2016 i sag T-549/15, hvorved sagen blev hjemvist til appelkamrene ved EUIPO med henblik på at tillade en sådan substantiering og følgelig træffe afgørelse i sagen.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning 2017/1001.


Top