Help Print this page 

Document 62017CN0639

Title and reference
Sag C-639/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 15. november 2017 — SIA »KPMG Baltics«, AS »Latvijas Krājbanka« maksātnespējas procesa administratore (kurator i konkursboet efter selskabet »Latvijas Krājbanka«)

OJ C 52, 12.2.2018, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 15. november 2017 — SIA »KPMG Baltics«, AS »Latvijas Krājbanka« maksātnespējas procesa administratore (kurator i konkursboet efter selskabet »Latvijas Krājbanka«)

(Sag C-639/17)

(2018/C 052/23)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākā tiesa

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: SIA »KPMG Baltics«, AS »Latvijas Krājbanka« maksātnespējas procesa administratore (kurator i konkursboet efter selskabet »Latvijas Krājbanka«)

Procesdeltager: SIA »Ķipars AI«

Præjudicielle spørgsmål

1)

Omfatter udtrykket »overførselsordre« som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (1) af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, som ændret ved direktiv 2009/44/EF (2), en betalingsordre afgivet af en indskyder til et kreditinstitut med henblik på overførsel af midler til et andet kreditinstitut?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, ønskes oplyst, om artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, som ændret ved direktiv 2009/44/EF, der bestemmer, at »[o]verførselsordrer og netting har retsvirkning og er bindende for tredjeparter, selv i tilfælde af insolvensbehandling mod en deltager, såfremt overførselsordrerne var indgået i systemet inden tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning, jf. artikel 6, stk. 1. Dette gælder selv i tilfælde af insolvensbehandling mod en deltager (i det pågældende system eller i et interoperabelt system) eller mod systemoperatøren af et interoperabelt system, der ikke er deltager«, skal fortolkes således, at en ordre som den i det foreliggende tilfælde omhandlede kan anses for at være »indgået i systemet« og skulle gennemføres?


(1)  EFT 1998, L 166, s. 45.

(2)  EUT 2009, L 146, s. 37.


Top