Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0634

Sag T-634/16: Rettens dom af 29. november 2017 — Montel mod Parlamentet (Regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — generalsekretærens kompetence — electa una via — ret til forsvar — bevisbyrde — begrundelsespligt — berettiget forventning — politiske rettigheder — ligebehandling — magtfordrejning — parlamentsmedlemmers uafhængighed — faktisk vildfarelse — proportionalitet)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/37


Rettens dom af 29. november 2017 — Montel mod Parlamentet

(Sag T-634/16) (1)

((Regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - godtgørelse til parlamentarisk assistance - tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb - generalsekretærens kompetence - electa una via - ret til forsvar - bevisbyrde - begrundelsespligt - berettiget forventning - politiske rettigheder - ligebehandling - magtfordrejning - parlamentsmedlemmers uafhængighed - faktisk vildfarelse - proportionalitet))

(2018/C 022/50)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sophie Montel (Saint-Vit, Frankrig) (ved advokat G. Sauveur)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved G. Corstens og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer, R. Meyer og A. Jensen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels et søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af afgørelsen fra Parlamentets generalsekretær den 24. juni 2016 om inddrivelse hos sagsøgeren af et beløb på 77 276,42 EUR, som fejlagtigt var blevet udbetalt til parlamentarisk assistance, af meddelelsen om og gennemførelsesforanstaltningerne til denne afgørelse, som var indeholdt i skrivelserne af 5. og 6. juli 2016 fra generaldirektøren for Parlamentets generalsekretariat for finanser, samt af den dertil hørende debetnota af 4. juli 2016, dels et søgsmål støttet på artikel 268 TEUF med påstand om erstatning for det tab, sagsøgeren angiveligt har lidt bl.a. som følge af den nævnte afgørelse.

Konklusion

1)

Afgørelsen fra Parlamentets generalsekretær af 24. juni 2016 om hos Sophie Montel at inddrive et beløb på 77 276,42 EUR, som fejlagtigt var blevet udbetalt til parlamentarisk assistance, og den dertil hørende debetnota af 4. juli 2016 annulleres, for så vidt som de vedrører beløb, der blev udbetalt i perioden mellem februar og april 2015.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet.

3)

Sophie Montel, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 383 af 17.10.2016.


Top