Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0125

Sag C-125/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10. marts 2017 — Luigi Bisignani mod Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

OJ C 213, 3.7.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 213/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10. marts 2017 — Luigi Bisignani mod Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

(Sag C-125/17)

(2017/C 213/21)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Luigi Bisignani

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 64 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i relation til den foregående artikel 63 TEUF og den efterfølgende artikel 65 TEUF, samt Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 (1), hvorefter de restriktioner, der den 31. december 1993 eksisterede i henhold til national lovgivning med hensyn til kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, kan opretholdes med henblik på at forebygge medlemsstaterne potentielle indtægtstab og indsamle bevismateriale om uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med transaktioner, som synes at stride mod eller udgøre misbrug af skattelovgivningen, idet der i henhold til subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union sondres imellem skatteydere, hvis situation er forskellig med hensyn til deres bopælssted eller med hensyn til det sted, hvor deres kapital er investeret, til hinder for nationale bestemmelser såsom artikel 9, stk. 1, litra c) og d), i lov nr. 97 af 6. august 2013 (europæisk lov 2013), der i det mindste på baggrund af den af begge parter foreslåede fortolkning har medført en endelig ophævelse (snarere end en omformulering) af den overtrædelse af skattelovgivningen, der var fastsat i og blev sanktioneret i henhold til artikel 4 og 5 i lovdekret nr. 167 af 28. juni 1990, som ophøjet til lov efter ændringer ved lov nr. 227 af 4. august 1990, uden endvidere at sondre mellem kapitalbevægelser mellem medlemsstater indbyrdes og mellem medlemsstaterne og lande eller territorier med et gunstigere skattesystem?


(1)  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15.2.2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64, s. 1).


Top