Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0629(03)

Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

C/2017/4541

OJ C 205, 29.6.2017, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/56


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2017/C 205/07)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændring i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

På side 208

erstattes teksten:

»4418 90 10

Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

»Se forklarende bemærkning til HS til pos. 4418, tredje stykke.«

4418 90 80

Andre varer

Herunder hører bl.a. lamelplader (celleplader) som beskrevet i forklarende bemærkninger til HS, pos. 4418, fjerde stykke.«

af følgende tekst:

»4418 99 10

Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

»Se forklarende bemærkning til HS til pos. 4418, fjerde stykke.«

4418 99 90

Andre varer

Herunder hører bl.a. lamelplader (celleplader) som beskrevet i forklarende bemærkninger til HS, pos. 4418, femte stykke.«

På side 215

udgår følgende tekst:

»4805 91 00

Af vægt ikke over 150 g pr. m2

Denne underposition omfatter bl.a. papir og pap fremstilles udelukkende af genbrugspapir uden tilsætningsstoffer, og dets sprængstyrke er 0,8 kPa eller derover, men ikke over 1,9 kPa.

4805 92 00

Af vægt over 150 g/m2, men under 225 g/m2

De forklarende bemærkninger til underpos. 4805 91 00 anvendes med de fornødne tillempninger.

4805 93 20

Af genbrugspapir

De forklarende bemærkninger til underpos. 4805 91 00 anvendes med de fornødne tillempninger.«

På side 342

udgår følgende tekst:

»8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

Denne position omfatter ikke stativer bestemt til kameraer henhørende under pos. 8525 eller kapitel 90 (tariferes efter materialets beskaffenhed).«


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.


Top