Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0827

Sag T-827/16: Sag anlagt den 24. november 2016 — QB mod ECB

OJ C 22, 23.1.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/53


Sag anlagt den 24. november 2016 — QB mod ECB

(Sag T-827/16)

(2017/C 022/72)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: QB (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagsøgerens påstande

Søgsmålet fremmes til realitetsbehandling og der gives sagsøgeren medhold.

Følgelig:

annulleres bedømmelsesrapporten for 2015 og afgørelsen af 15. december 2015, meddelt den 7. januar 2016, om afslag på at give sagsøgeren en lønforhøjelse.

annulleres afgørelserne af den 2. maj 2016 og af den 15. september 2016 om afslag på henholdsvis sagsøgerens administrative klage og klagen herover om fornødent.

tilpligtes sagsøgte at betale en erstatning for det ikke-økonomiske tab, der efter ret og billighed er opgjort til 15 000 EUR.

tilpligtes Den Europæiske Centralbank at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende vedrører sagsøgtes tilsidesættelse af bedømmelsesvejledningen og af bedømmelsesproceduren, tilsidesættelse af retten til forsvar og tilsidesættelse af omsorgspligten i forbindelse med vedtagelsen af bedømmelsesrapporten for 2015 (herefter »den anfægtede bedømmelsesrapport«). Sagsøgeren har navnlig påberåbt sig følgende klagepunkter:

Manglende dialog og tilsidesættelse af retten til forsvar.

Den anfægtede bedømmelsesrapport identificerer ikke punkter, der kan forbedres, og fastsætter ikke mål i den forstand, som det kræves i bedømmelsesvejledningen, hvilket udgør en tilsidesættelse af omsorgspligten.

Manglende medvirken af en ansvarlig tredjemand.

2.

Andet anbringende vedrører den omstændighed, at den anfægtede bedømmelsesrapport er behæftet med en tilsidesættelse af reglerne om objektivitet og upartiskhed og en tilsidesættelse af artikel 41 i Den Europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«).

Sagsøgeren er nemlig af den opfattelse, at de særlige omstændigheder i det foreliggende tilfælde viser, at bedømmerne og navnlig de efterfølgende bedømmere ikke har været i stand til at udfylde deres roller objektivt og upartisk.

3.

Tredje anbringende er, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn. Sagsøgeren har nemlig fremlagt beviser, som gør de bedømmelser af de faktiske omstændigheder som er indeholdt i den anfægtede bedømmelsesrapport, usandsynlige.

4.

Fjerde anbringende er, at afgørelsen af 15. december 2015, hvori der gives afslag på at give sagsøgeren en lønforhøjelse, hviler på en bedømmelsesrapport, som er ulovlig.

5.

Femte anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af retningslinjerne for 2015 og af proceduren og tilsidesættelse af chartrets artikel 41, for så vidt som afgørelsen af 15. december 2015 ikke er begrundet og for så vidt som sagsøgeren ikke forinden er blevet hørt.


Top