Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0268

Sag T-268/10: Rettens dom af 25. september 2015 — PPG og SNF mod ECHA (REACH — identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof — mellemprodukt — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — antagelse til realitetsbehandling — proportionalitet — ligebehandling)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/24


Rettens dom af 25. september 2015 — PPG og SNF mod ECHA

(Sag T-268/10) (1)

((REACH - identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof - mellemprodukt - annullationssøgsmål - umiddelbart berørt - antagelse til realitetsbehandling - proportionalitet - ligebehandling))

(2015/C 389/24)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgien) og SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Frankrig) (ved advokaterne R. Cana, D. Abrahams og E. Mullier)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved M. Heikkilä, W. Broere og T. Zbihlej, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne J. Stuyck og A.-M. Vandromme)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Nederlandene (ved B. Koopman, som befuldmægtiget) og Europa-Kommissionen (ved D. Kukovec, E. Manhaeve og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af ECHA, hvorved acrylamid (EF-nr. 201-173-7) identificeres som et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396, s. 1), i henhold til artikel 59 i den nævnte forordning.

Konklusion

1)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) frifindes.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) og SNF SAS bærer deres egne omkostninger og betaler ECHA’s omkostninger.

3)

Kongeriget Nederlandene og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 274 af 9.10.2010.


Top