Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0456

Sag C-456/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — BASF SE mod Forbundsrepublikken Tyskland

OJ C 389, 23.11.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — BASF SE mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-456/15)

(2015/C 389/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BASF SE

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er afgørelse 2013/448/EU (1) ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at de restgasemissioner, der anvendes til elproduktion, og de emissioner, der skyldes kraftvarmeproduktion ikke er blevet taget i betragtning i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF?

2)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den skaber en uligevægt, idet den udelukker de emissioner, der skyldes forbrænding af restgasser og kraftvarmeproduktion, fra beregningsgrundlaget i artikel 10a, stk. 5, litra a) og b), selv om de i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1 og 4, i direktiv 2003/87/EF og afgørelse 2011/278/EU (2) er omfattet af en ret til tildeling af gratiskvoter til anlæg, der ikke er omfattet af artikel 10a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF?

3)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at emissioner fra de anlæg, der først i den anden periode blev forpligtet til handel med emissioner, og de anlæg, der blev omfattet af systemet ved opt-in, ikke er blevet taget i betragtning i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF?

4)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at emissioner fra de anlæg, der blev lukket inden den 30. juni 2011, i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF fratrækkes, mens emissionerne fra anlæg, der først startede drift i den anden periode, ikke tages i betragtning?

5)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med det retsstatslige princip om en åben, effektiv og uafhængig forvaltning som fastsat i artikel 298 TEUF og i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, for så vidt som denne afgørelse fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor, fordi beregningen af korrektionsfaktoren ikke blev offentliggjort?


(1)  2013/448/EU: Kommissionens afgørelse af 5.9.2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 240, s. 27).

(2)  2011/278/EU: Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


Top