Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/07)

1.

Den 6. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Aviva Life & Pensions UK Limited (»UKLAP«, Det Forenede Kongerige), der er en del af Aviva Plc (»Aviva«, Det Forenede Kongerige), og Public Sector Pension Investment Board (»PSP«, Canada) gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over en ejendomsportefølje i Det Forenede Kongerige (»ejendomsporteføljen«).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Aviva: Levering af en bred vifte af forsikrings-, opsparings- og investeringsprodukter i 17 lande. Aviva-koncernen opererer hovedsageligt i Storbritannien, Frankrig og Canada, men har også aktiviteter andre steder i Europa og Asien.

—   PSP: Investering af nettobidrag fra arbejdsgivere og arbejdstagere og forvaltning af en diversificeret global portefølje, herunder aktier, obligationer og andre fastforrentede værdipapirer samt investeringer i kapitalfonde, fast ejendom, infrastruktur og naturressourcer.

—   Ejendomsporteføljen: Ejendomsinteresser, herunder freehold, leasehold og andre interesser, i fjorten ejendomme i det centrale London. Ejendomsinteresserne i ejendomsporteføljen omfatter hovedsageligt kontorlokaler, men også butikslokaler og små boliger i to af ejendommene.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top