Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0437

Sag C-437/15 P: Appel iværksat den 10. august 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2015 i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (Deluxe)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/9


Appel iværksat den 10. august 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2015 i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (Deluxe)

(Sag C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Deluxe Laboratories, Inc.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Deluxe Laboratories, Inc. tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) finder, at den appellerede dom skal ophæves, for så vidt som Retten har tilsidesat artikel 75, første punktum, i EF-varemærkeforordningen (1), sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, af de grunde, der anføres nedenfor, og som kan sammenfattes på følgende måde:

1.

Retten har begået en fejl ved at udelukke muligheden for at give en overordnet begrundelse vedrørende flere forskellige varer og tjenesteydelser, når opfattelsen af det tegn, som hver og én af disse er omfattet af, er den samme, og begrundelsen for hver af dem derfor ikke kan være forskellig.

2.

Det forhold at pålægge Harmoniseringskontoret en forpligtelse til systematisk at gentage den samme begrundelse for hver og en af varerne eller tjenesteydelserne eller for ensartede kategorier af varer eller tjenesteydelser svarer til at gøre begrundelsespligten til et formkrav.

3.

Appelkammeret identificerede udtrykkeligt grundene til, at tegnet i forbindelse med hver og én af de ansøgte varer og tjenesteydelser ville blive opfattet udelukkende som en oplysning om disse varers eller tjenesteydelsers højere kvalitet.

4.

Det er tilstrækkeligt, at varerne og tjenesteydelserne har et fælles kendetegn, for at der kan gives én begrundelse i forhold til dem alle, såfremt tegnet ikke har særpræg som følge af dette kendetegn. I det foreliggende tilfælde er dette fælles kendetegn, at hver og én af de omfattede varer og tjenesteydelser uden undtagelse kan have en mere eller mindre høj grad af kvalitet, således at oplysningen om højere kvalitet i forhold til dem alle vil blive opfattet som et simpelt salgsargument.

5.

Retten har begået en fejl, idet den fejlagtigt fortolkede begrebet kategori af varer eller tjenesteydelser, der er »tilstrækkeligt ensartet«, og som er fastslået i retspraksis, hvorved Retten unødigt begrænsede kriterierne med henblik på vurderingen heraf. I det foreliggende tilfælde gør det fælles kendetegn, som appelkammeret identificerede, det muligt at antage, at de ansøgte varer og tjenesteydelser udgør en kategori, der er tilstrækkeligt ensartet, og som gør det muligt at give en overordnet begrundelse.

6.

Den appellerede dom er ikke forenelig med den eksisterende retspraksis, herunder navnlig kendelse af 11. december 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH mod KHIM (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).


Top