Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0103

Sag T-103/15: Sag anlagt den 27. februar 2015 — Flabeg Deutschland mod Kommissionen

OJ C 138, 27.4.2015, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/62


Sag anlagt den 27. februar 2015 — Flabeg Deutschland mod Kommissionen

(Sag T-103/15)

(2015/C 138/81)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Flabeg Deutschland GmbH (Nürnberg, Tyskland) (ved advokaterne M. Küper og E.-M. Schwind)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 25. november 2014, Statsstøtte SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) C(2014) 8786 endelig, navnlig artikel 1, 2, 3, stk. 1 og 2, artikel 4 og 5 (det fastslåede om, at der er tale om støtte, og at EEG 2012, herunder den særlige godtgørelsesordning, er uforenelig med Fællesmarkedet) samt artikel 6, sammenholdt med artikel 7 (anordning af umiddelbar delvis tilbagesøgning fra de begunstigede), annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Første anbringende: Betingelserne i artikel 107 TEUF er ikke opfyldt.

Sagsøgeren har gjort gældende, at EEG-afgiftsordningen og den særlige godtgørelsesordning i EEG 2012 ikke udgør støtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF. For det tilfælde, at det måtte blive tiltrådt, at den særlige godtgørelsesordning i EEG 2012 udgør støtte som omhandlet i nævnte bestemmelse, er den begrundet i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b) og c), TEUF (støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, henholdsvis fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene i strid med den fælles interesse), og ordningen ville dermed ikke være i strid med bestemmelserne om støtte.

2.

Andet anbringende: Fællesskabets retningslinjer for støtte til miljøbeskyttelse og energi, der er relevante i forbindelse med tilpasningsplanen (the Environmental and Energy State Aide Guidelines - EEAG), finder ikke anvendelse

Sagsøgeren har gjort gældende, at EEAG, der er relevant i forbindelse med den i artikel 3 i den af sagsøgte vedtagne afgørelse fastsatte størrelse af det beløb, der skal tilbagesøges, og som trådte i kraft pr. den 1. juli 2014, ikke finder anvendelse på de relevante instrumenter, EEG-afgiftsordningen og den særlige godtgørelsesordning i EEG 2012, idet disse ikke udgør støtte, og idet princippet om lovlighed i forvaltningen, som også gælder på EU-plan, er til hinder herfor.


Top