Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0578

Sag T-578/14: Sag anlagt den 1. august 2014 — VSM Geneesmiddelen mod Kommissionen

OJ C 339, 29.9.2014, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/26


Sag anlagt den 1. august 2014 — VSM Geneesmiddelen mod Kommissionen

(Sag T-578/14)

2014/C 339/31

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Nederlandene) (ved advokat U. Grundmann)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionen siden den 1. januar 2014 retsstridigt har undladt at indlede vurderingen af de sundhedsanprisninger af botaniske stoffer, som er foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 (1).

Subsidiært annulleres den afgørelse, der angiveligt er indeholdt i Kommissionens skrivelse af 29. juni 2014 om ikke at indlede en vurdering inden den 1. august 2014 af EFSA’s sundhedsanprisninger af botaniske stoffer i overensstemmelse med den i artikel 13 omhandlede procedure.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført, at Europa-Kommissionen i medfør af artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 — forordningen om sundhedsanprisninger var forpligtet til senest den 31. januar 2010 at vedtage en liste over tilladte anprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer. I forbindelse med forberedelsen af vedtagelsen af en sådan liste, fik Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til opgave at evaluerede anprisninger, der var blevet indgivet af medlemsstaterne. I september 2010 bekendtgjorde Kommissionen imidlertid, at vurderingsproceduren for anprisninger af botaniske stoffer skulle suspenderes og revideres, hvorefter EFSA ophørte med at behandle disse anprisninger. Kommissionen suspenderede alene vurderingsproceduren for botaniske stoffer, men ikke proceduren for andre lignende kemiske stoffer.

Sagsøger har ved skrivelse af 23. april 2014 opfordret Europa-Kommissionen til at pålægge EFSA straks at genoptage vurderingen af sundhedsanprisningerne af de botaniske stoffer, der anvendes i fødevarer, idet sagsøgeren er hårdt ramt af det aktuelle efterslæb i sagsbehandlingen og retsusikkerheden på området for sundhedsanprisninger af botaniske stoffer i fødevarer.

I skrivelse af 19. juni 2014 meddelte Kommissionen sagsøgeren, at den af forskellige medlemsstater og interesserede parter var blevet gjort opmærksom på forskellige problemstillinger, og at den ikke på nuværende tidspunkt vil indlede vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer. Sagsøgeren sendte en yderligere skrivelse til Kommissionen dateret den 8. juli 2014, hvori sagsøgeren fastsatte en frist for indledning af vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer foretaget af EFSA, der udløb den 31. juli 2014. Kommissionen har ikke besvaret denne skrivelse.

Det kan således konkluderes, at Kommissionen har undladt at oprette en fuldstændig liste over tilladte sundhedsanprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordningen om sundhedsanprisninger. Artikel 13 i forordningen om sundhedsanprisninger fastsætter ikke alene klare tidsfrister men også klart definerede procedurer for vedtagelsen af listen for sundhedsanprisninger af stoffer, der anvendes i fødevarer. Forordningen giver hverken Kommissionen nogen skønsbeføjelse i forhold til at ændre de proceduremæssige skridt eller til at udvide tidsfristerne.

Endvidere fremgår det af niende betragtning, at forordningen om sundhedsanprisninger tilsigter at etablere »generelle principper, der skal gælde for alle anprisninger af fødevarer«. Dette viser tydeligt, at lovgiver ikke ønskede at etablere forskellige niveauer af vurderinger for bestemte slags stoffer. Derfor mangler alle Kommissionens overvejelser vedrørende en separat ordning for vurderingen af sundhedsanprisninger af botaniske stoffer ikke alene ethvert retsgrundlag, men er også i strid med forordningens overordnede mål.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20.12.2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404, s. 9).


Top