Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0543

Sag T-543/14: Sag anlagt den 22. juli 2014 — provima Warenhandels mod KHIM — Renfro (HOT SOX)

OJ C 339, 29.9.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/21


Sag anlagt den 22. juli 2014 — provima Warenhandels mod KHIM — Renfro (HOT SOX)

(Sag T-543/14)

2014/C 339/26

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Tyskland) (ved advokaterne J. Croll og H. Prange)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Renfro Corp. (Mount Airy, De Forenede Stater)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 13. maj 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i sag R 1859/2013-2 vedrørende det internationale varemærke i Den Europæiske Union nr. 0962191 annulleres og ændres således, at klagen tages til følge og ugyldighedsbegæringen tages til følge.

Harmoniseringskontoret og i givet fald den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er opstået i forbindelse med klagesagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Den internationale registrering af ordmærket »HOT SOX« — international registrering nr. 9 62  191

Indehaver af EF-varemærket: Renfro Corp.

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: provima Warenhandels GmbH

Begrundelse for ugyldighedsbegæringen: Absolutte ugyldighedsgrunde i henhold til artikel 52, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.

Annullationsafdelingens afgørelse: Ugyldighedsbegæringen ikke taget følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 158, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 158, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


Top