Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0361

Sag C-361/14 P: Appel iværksat den 25. juli 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen

OJ C 339, 29.9.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/14


Appel iværksat den 25. juli 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-361/14 P)

2014/C 339/16

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet og A. Szmytkowska, som befuldmægtigede, og barrister B. Doherty)

De andre parter i appelsagen: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy og Brendan Gill

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets (Syvende Afdeling) dom af 13. maj 2014 i de forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10, Peter McBride m.fl. mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Frifindelse, og under alle omstændigheder frifindelse for så vidt angår den første påstand.

Subsidiært hjemvises sagen til Den Europæiske Unions Ret til pådømmelse af de for Retten anførte anbringender, som Den Europæiske Unions Domstol ikke har taget stilling til.

Sagsøgerne i første instans tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appellen og i forbindelse med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kommissionen fastholder, at den appellerede dom ophæves af følgende grunde:

 

For det første har Retten foretaget en fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF« eller »traktaten«), sammenholdt med artikel 263 TEUF samt effektivitetsprincippet, princippet om kompetencetildeling, retssikkerhedsprincippet, princippet om retsordenens kontinuitet, princippet om tidsmæssig anvendelse af loven, princippet om berettigede forventninger og princippet om den tidsmæssige succession af regler, for så vidt som den ophævede visse af Kommissionens afgørelser, der havde til formål at gennemføre Kommissionens forpligtelser i henhold til dommen i de forenede sager T-218/03-T-241/03, Boyle m.fl. mod Kommissionen, og i de forenede sager C-373/06P, C-379/06 P og C-382/06 P. Flaherty m.fl. mod Kommissionen. Det fremgår af den appellerede dom, at Kommissionen havde pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve disse domme, men at den ikke havde kompetence hertil.

 

For det andet har Retten undladt at give en tilstrækkelig begrundelse for dens dom og besvare et centralt argument fra Kommissionen (samt et spørgsmål om antagelse til realitetsbehandling i en sag). Retten har således tilsidesat artikel 36 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 81 i Rettens procesreglement.


Top