Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0338

Sag C-338/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 14. juli 2014 — Quenon K. SPRL mod Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

OJ C 339, 29.9.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 14. juli 2014 — Quenon K. SPRL mod Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

(Sag C-338/14)

2014/C 339/08

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Quenon K. SPRL

Sagsøgte: Citibank Belgium SA og Metlife Insurance SA

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 17 i Rådets direktiv 86/653/EØF 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (1) fortolkes således, at den tillader en national lovgiver at foreskrive, at en handelsagent ved en agenturaftales ophør har ret til en kundegodtgørelse, hvis størrelse ikke kan overstige et års provision, samt renter med et beløb, der svarer til forskellen mellem det faktisk lidte tab og den nævnte godtgørelse, såfremt godtgørelsen ikke dækker hele det lidte tab?

2)

Skal direktivets artikel 17, [stk.] 2, [litra] c), nærmere bestemt fortolkes således, at muligheden for at yde en erstatning, der supplerer kundegodtgørelsen, er betinget af, at agenturgiveren har begået kontraktlig misligholdelse eller en ansvarspådragende handling uden for kontrakt, at der er årsagssammenhæng mellem agenturgiverens handling og det påståede tab og at der foreligger et særskilt tab i forhold til den skade, der erstattes ved den faste kundegodtgørelse?

3)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, skal der da foreligge misligholdelse eller en ansvarspådragende handling uden for kontrakt, som ikke har karakter af ensidig ophævelse af aftalen, som f.eks. afgivelse af et utilstrækkeligt opsigelsesvarsel, betaling af en utilstrækkelig godtgørelse for manglende overholdelse af opsigelsesvarsel eller af en utilstrækkelig kundegodtgørelse, alvorlige forhold, der skyldes agenturgiveren, misbrug af retten til at ophæve eller ethvert andet brud på aftaleforholdet, herunder tilsidesættelse af handelspraksis?


(1)  EFT L 382, s. 17.


Top