Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0521(01)

Tilbagetrækning af forslag fra Kommissionen, som ikke længere er relevante

OJ C 153, 21.5.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/3


TILBAGETRÆKNING AF FORSLAG FRA KOMMISSIONEN, SOM IKKE LÆNGERE ER RELEVANTE

(2014/C 153/03)

Liste over forslag, der trækkes tilbage

Dokument

Interinstitutionel procedure

Titel

KOM(2009) 395

2009/0111/CNS

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

KOM(2009) 195

2009/0058/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1717/2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument

KOM(2011) 336

2011/0147/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

KOM(2003) 624

2003/0246/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

KOM(2006) 232

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF

KOM(2011) 335

2011/0146/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet

KOM(1973) 1929

 

Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for andre bomuldsstoffer i position 55.09 i den fælles toldtarif med oprindelse i Republikken Libanon (1974)

KOM(1980) 662

 

Forslag til Rådets forordning (EØF) om gennemførelse af afgørelse truffet af samarbejdsrådet EØF-Algeriet, Marokko, Egypten, Libanon, Jordan og Syrien om ændring af protokol nr. 2 vedrørende metoderne for administrativt samarbejde til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, Kongeriget Marokko, Den Tunesiske Republik, Den Arabiske Republik Egypten, Republikken Libanon, Det Hashemitiske Kongerige Jordan og Den Arabiske Republik Syrien.

KOM(1983) 303

 

Forslag til Rådets forordning (EØF) om en ny ændring af artikel 6 og 17 i protokollen vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Algeriet, Egypten, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien og Tunesien

KOM(1985) 534

 

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af de ordninger, der finder anvendelse på indførsel og udførsel af visse produkter for så vidt angår visse transaktioner med Sydafrika

KOM(1989) 19

 

Forslag til Rådets forordning (EØF) om suspension af toldindrømmelser og forhøjelse af satserne i den kombinerede nomenklatur for visse varer med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

KOM(2008) 663 ændret ved KOM(2011) 633 og KOM(2012) 48

2008/0256/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler

KOM(2008) 662 ændret ved KOM(2011) 632 og KOM(2012) 49

2008/0255/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler

KOM(2005) 190

2005/0072/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode

KOM(2005) 190 - 2

2005/0073/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 3

2005/0074/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene, for så vidt angår direktørens og vicedirektørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 4

2005/0075/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 5

2005/0076/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 6

2005/0077/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

KOM(2005) 190 - 7

2005/0078/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for EF-Sortsmyndigheden

KOM(2005) 190 - 8

2005/0079/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions Organer, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 9

2005/0080/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 10

2005/0081/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

KOM(2005) 190 - 11

2005/0082/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 12

2005/0083/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004, for så vidt angår embedsperioden for eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur

KOM(2005) 190 - 13

2005/0084/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed

KOM(2005) 190 - 14

2005/0085/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur, for så vidt angår direktørens embedsperiode

KOM(2005) 190 - 15

2005/0086/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode

KOM(2005) 190 - 16

2005/0087/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og for direktørerne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

KOM(2005) 190 - 17

2005/0088/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode

KOM(2005) 190 - 18

2005/0089/COD

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2004, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og vicedirektør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

KOM(2004) 582

2004/0203/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre

KOM(2010) 350

2010/0198/CNS

Forslag til Rådets forordning (EU) Nr. .../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet

KOM(2008) 396

2008/0130/APP

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab

KOM(2011) 710

2011/0327/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF, for så vidt angår kørekort med et førerkorts funktioner

KOM(2007) 497

2007/0183/CNS

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse aspekter af lufttrafik for at tage højde for Republikken Bulgariens og Republikken Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union

KOM(2002) 64

2002/0041/CNS

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende særordningen for rejsebureauer

KOM(2003) 78 - 2

2003/0057/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring med hensyn til yderligere foranstaltninger vedrørende præstationer af rejsetjenesteydelser af forordning (EØF) nr. 218/92 om administrativt samarbejde inden for området indirekte skatter (moms)

KOM(2004) 728 - 1

2004/0261/CNS

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser

KOM(2008) 497

2008/0164/ACC

Forslag til Rådets forordning om ændring af rådets forordning (EØF) nr. 2112/78 om tiltrædelse af toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen) af 14. november 1975 i Genève

KOM(2007) 755

2007/0256/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave)

KOM(2008) 99

2008/0037/COD

Forslag til Rådets direktiv om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave)

KOM(2008) 351

2008/0115/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave)

KOM(2008) 697

2008/0204/COD

Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (kodificeret udgave)

KOM(2009) 299

2009/0080/COD

Forslag til Rådets direktiv .../.../EF om handel med læggekartofler

KOM(2010) 359

2010/0194/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

KOM(2010) 508

2010/0261/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (kodifikation)

KOM(2010) 510

2010/0264/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation)

KOM(2010) 610

2010/0302/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation)

KOM(2010) 635

2010/0309/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder (kodifikation)

KOM(2010) 717

2010/0348/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering, placering, virkemåde og identifikation af betjeningsanordninger for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation)

KOM(2010) 729

2010/0349/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremseapparater (kodifikation)

KOM(2010) 746

2010/0358/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation)


Top