Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0053

Sag T-53/14: Sag anlagt den 20. januar 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mod Kommissionen

OJ C 129, 28.4.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/23


Sag anlagt den 20. januar 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mod Kommissionen

(Sag T-53/14)

2014/C 129/30

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Tyskland) (ved advokaterne M. Núñez Müller og T. Becker)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at sagsøgeren i henhold til kontrakterne SES6-CT-2004-502596 (HyWays), SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) og SES6-CT-2005-513542 (HarmonHy), der er indgået mellem Kommissionen og bl.a. sagsøgeren, har beregnet projektomkostningerne i overensstemmelse med de relevante kontraktbestemmelser, navnlig artikel II.19 i de generelle betingelser, og at Kommissionen derfor har tilsidesat sine kontraktlige forpligtelser, da den ved udstedelsen af debetnotaerne nr. 3241314522 og 3241315423 (HyWays), 3241314527 og 3241314526 (HyApproval) samt 3241314519 og 3241313756 (HarmonHy) beregnede sagsøgerens projektomkostninger på en anden måde.

Det fastslås, at sagsøgeren i henhold til SES6-CT-2004-502596 (HyWays) udelukkende havde modtaget et EF-tilskud på 495 269,48 EUR, og at Kommissionen ved udstedelsen af debetnotaerne nr. 3241314522 og 3241315423 fejlagtigt gik ud fra, at sagsøgeren havde modtaget et finansielt tilskud på 604 240,79 EUR.

Det fastslås, at de omkostninger, der i henhold til kontrakt SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) på grundlag af Final Audit Report af 15. juli 2011 blev omkvalificeret af Kommissionen fra Management (MGT) til Research (RTD), reelt er administrationsomkostninger.

Det fastslås, at sagsøgeren ikke i henhold til de ovennævnte kontrakter er forpligtet til at betale erstatning (liquidated damages) i medfør af artikel II.30 i de generelle betingelser.

Det fastslås, at Kommissionen fejlagtigt har udstedt de ovennævnte debetnotaer, bortset fra et beløb på 1 323,02 EUR med hensyn til debetnota nr. 3241314523 (HyWays), 3 870,02 EUR med hensyn til debetnota nr. 3241314527 (HyApproval), og et beløb på 16 868,66 EUR med hensyn til debetnota 3241314519 (HarmonHy), og at sagsøgeren bortset fra de her angivne beløb ikke skylder Kommissionen de i debetnotaerne nævnte beløb.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Første anbringende

Med det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at selskabet ved beregningen af projektomkostningerne har anvendt en metode, som er i overensstemmelse med artikel II.19 i de omtvistede kontrakters generelle betingelser. Sagsøgeren er derfor af den opfattelse, at Kommissionen ikke var berettiget til at drage den anvendte beregningsmetode for projektomkostningerne i tvivl og anvende en anden beregningsmetode ved udstedelsen af de omtvistede debetnotaer.

2.

Andet anbringende

Sagsøgeren har på dette punkt gjort gældende, at selskabet for HyWays-projektet kun modtog et finansielt tilskud på 495 269,48 EUR. Det er derfor med urette, at Kommissionen ved udstedelsen af debetnotaerne gik ud fra, at sagsøgeren havde modtaget et finansielt tilskud på 604 240,79 EUR.

3.

Tredje anbringende

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen med HyApproval-projektet fejlagtigt omkvalificerede visse omkostninger fra »Management« til »Research«.

4.

Fjerde anbringende

Sagsøgeren har med dette anbringende gjort gældende, at Kommissionen ikke er berettiget til at afkræve selskabet erstatning i medfør af artikel II.30 i de omtvistede kontrakter.


Top