Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0065

Sag C-65/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 10. februar 2014 — Charlotte Rosselle mod Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) og Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

OJ C 129, 28.4.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 10. februar 2014 — Charlotte Rosselle mod Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) og Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

(Sag C-65/14)

2014/C 129/16

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail de Nivelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Charlotte Rosselle

Sagsøgte: Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) og Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

Intervenienter: Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

Præjudicielt spørgsmål

Tilsidesætter afdeling 1 og 2, kapitel III, afsnit III, i kongelig bekendtgørelse af 3. juli 1996 om obligatorisk syge- og invalideforsikring i sin affattelse af 14. juli 1994 Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (2), når der ikke derved fastsættes bestemmelse om, at en offentligt ansat, der er bevilget tjenestefrihed af personlige årsager, og som er på barselsorlov, er fritaget for kravet om at tilbagelægge en prøveperiode, og når dette er tilfældet for en offentligt ansat, der fratræder efter eget ønske, og en offentligt ansat, der afskediges?


(1)  EFT L 348, s. 1.

(2)  EUT L 204, s. 23.


Top