Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0006

Sag C-6/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 9. januar 2014 — Wucher Helicopter GmbH og Euro-Aviation Versicherungs AG mod Fridolin Santer

OJ C 129, 28.4.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 9. januar 2014 — Wucher Helicopter GmbH og Euro-Aviation Versicherungs AG mod Fridolin Santer

(Sag C-6/14)

2014/C 129/10

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgte/appellanter: Wucher Helicopter GmbH og Euro-Aviation Versicherungs AG

Sagsøger/indstævnt: Fridolin Santer

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (1) fortolkes således, at en person, der befinder sig om bord i en helikopter, som opereres af et EF-luftfartsselskab,

og som ganske vist befordres på et kontraktligt grundlag (konkret: en aftale mellem luftfartsselskabet og den ombordværendes arbejdsgiver),

men hvor befordringen af den pågældende sker med henblik på en bestemt arbejdsopgave (konkret: sprængning af laviner),

og som medvirker ved denne opgave, idet han fungerer som »lokalkyndig instruktør« og efter pilotens anvisning skal åbne helikopterens dør under flyvningen og derefter holde den åben på en bestemt måde og i et bestemt stykke tid,

a)

er »passager« eller

b)

medregnes til de »tjenestegørende flyvebesætnings- og kabinebesætningsmedlemmer«?

2)

Hvis spørgsmål la) besvares bekræftende:

Skal artikel 17, stk. 1, i Montrealkonventionen angående indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring af 28. maj 1999 (2) fortolkes således, at begrebet »passager« (»Reisender«) under alle omstændigheder også omfatter en »passager« (»Fluggast«) som omhandlet i artikel 3, litra g), i forordning (EF) nr. 785/2004?

3)

Hvis spørgsmål 2 besvares benægtende:

Skal artikel 17, stk. 1, i Montrealkonventionen fortolkes således, at en person, der befinder sig om bord i en helikopter, som opereres af et EF-luftfartsselskab, er en passager under de forudsætninger, der er nævnt i spørgsmål 1?


(1)  EUT L 138, s. 1.

(2)  EFT 2001 L 194, s. 39.


Top