Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0409

Sag C-409/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2014 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Patent- und Markensenat e — Østrig) (Varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 12, stk. 2, litra a) — fortabelse — varemærke, der som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret — dels sælgernes, dels de endelige brugeres opfattelse af ordtegnet »KORNSPITZ«  — det fornødne særpræg forsvundet alene fra de endelige brugeres synspunkt)

OJ C 129, 28.4.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/3


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2014 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Patent- und Markensenat e — Østrig)

(Sag C-409/12) (1)

((Varemærker - direktiv 2008/95/EF - artikel 12, stk. 2, litra a) - fortabelse - varemærke, der som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret - dels sælgernes, dels de endelige brugeres opfattelse af ordtegnet »KORNSPITZ« - det fornødne særpræg forsvundet alene fra de endelige brugeres synspunkt))

2014/C 129/03

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Patent- und Markensenat

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Sagsøgt: Pfahnl Backmittel GmbH

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Oberster Patent- und Markensenat — fortolkning af artikel 12, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25) — fortabelsesgrunde — registreret ordmærke, der for forbrugerne er blevet den almindelige betegnelse for den omhandlede vare på grund af mellemhandlernes manglende oplysning om at varemærket findes — alternative betegnelser til at beskrive den omhandlede vare findes ikke — varemærkeindehaverens passivitet

Konklusion

1)

Artikel 12, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke i en situation som den i hovedsagen omhandlede kan fortabe de rettigheder, der er knyttet til dette varemærke, i forhold til en vare, som det er registreret for, når det nævnte varemærke, på grund af denne indehavers virksomhed eller passivitet, er blevet til den almindelige betegnelse for denne vare fra alene de endelige brugeres synspunkt.

2)

Artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den omstændighed, at indehaveren af et varemærke afholder sig fra at tilskynde sælgerne til i højere grad at bruge dette varemærke til markedsføringen af en vare, som det nævnte varemærke er registreret for, kan kvalificeres som »passivitet« i denne bestemmelses forstand.

3)

Artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at fortabelsen af de rettigheder, der er tillagt indehaveren af et varemærke, ikke forudsætter, at det fastlægges, om der findes andre betegnelser for den vare, med hensyn til hvilken varemærket er blevet den almindelige betegnelse inden for handelen.


(1)  EUT C 399 af 22.12.2012.


Top