Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX0325(02)

Høringskonsulentens endelige rapport — Deutsche Bahn I (AT.39678) — Deutsche Bahn II (AT.39731)

OJ C 86, 25.3.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/3


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

Den 13. juni 2012 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) mod Deutsche Bahn AG og dets datterselskaber DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG og DB Schenker Rail Deutschland AG (herefter under ét benævnt »DB-koncernen«).

2.

Kommissionen vedtog en foreløbig vurdering den 6. juni 2013 i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 og underrettede DB-koncernen herom samme dag. I den foreløbige vurdering redegjorde Kommissionen for sine konkurrencemæssige betænkeligheder med hensyn til DB-koncernens mulige overtrædelse af artikel 102 TEUF. Disse betænkeligheder vedrørte et potentielt avancepres forårsaget af DB-koncernens prissætningssystem for kørestrøm, herunder koncernens rabatter, på markederne for godstransport og personbefordring med jernbane over lange afstande i Tyskland.

3.

Den 23. juli 2013 afgav DB-koncernen en række tilsagn for at fjerne Kommissionens betænkeligheder. Den 15. august 2013 offentliggjorde Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med en sammenfatning af sagen og tilsagnene og en opfordring til interesserede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger til de afgivne tilsagn (3).

4.

Efter at Kommissionen havde underrettet DB-koncernen om de bemærkninger, den havde modtaget fra 13 interesserede tredjeparter efter offentliggørelsen af meddelelsen, indgav DB-koncernen et ændret forslag til tilsagn.

5.

Kommissionen har i den afgørelse, som den har truffet efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, gjort DB-koncernens tilsagn bindende for koncernen og konkluderet, at den i lyset af de afgivne tilsagn ikke længere har nogen grund til at gribe ind, og at proceduren i denne sag derfor bør afsluttes.

6.

Jeg har ikke modtaget anmodninger eller klager fra nogen parter i proceduren i denne sag (4). På denne baggrund vurderer jeg, at de proceduremæssige rettigheder for alle sagens parter er blevet overholdt.

Bruxelles, den 13. december 2013.

Wouter WILS


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU af 13. oktober 2011 vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II og AT.39915 Deutsche Bahn III (EUT C 237 af 15.8.2013. s. 28).

(4)  I henhold til artikel 15, stk. 1, i afgørelse 2011/695/EU kan parter, som under proceduren tilbyder at afgive tilsagn i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, på et hvilket som helst tidspunkt under proceduren henvende sig til høringskonsulenten for at sikre sig, at de på effektiv vis kan udøve deres proceduremæssige rettigheder.


Top