Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0487

Sag T-487/13: Sag anlagt den 6. september 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías mod Kommissionen

OJ C 313, 26.10.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/34


Sag anlagt den 6. september 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías mod Kommissionen

(Sag T-487/13)

2013/C 313/64

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Spanien) ved advokat A. Andérez González)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den vedrører det sagsøgende selskab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1)

Første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF.

Det gøres herved gældende, at der ikke foreligger statsstøtte, idet der i det foreliggende tilfælde ikke er foretaget et statsligt indgreb ved overførsel af statslige midler, idet der ikke foreligger en fordel for de enheder, der udøver en økonomisk aktivitet, og idet der ikke foreligger konkurrenceforvridning og en trussel mod samhandlen mellem medlemsstaterne.

2)

Andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 2, TEUF og af protokollen om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet som bilag til Amsterdamtraktaten af 2. oktober 1997.

Det gøres herved gældende, at udformningen af tjenesteydelserne af almindelig økonomisk interesse, med hensyn til hvis udformning, organisering og finansiering medlemsstaterne indrømmes et vidt skøn, er lovlig.

Det gøres endvidere gældende, at det sagsøgende selskab ikke har opnået en fordelagtig konkurrencemæssig position.

Det gøres desuden gældende, at kriterierne i Altmark-dommen er opfyldt i det foreliggende tilfælde, idet der foreligger en klar definition og udtrykkelig overdragelse af public service-forpligtelser, og der er foretaget en detaljeret og objektiv økonomisk opgørelse, som ikke overstiger de omkostninger, der er forårsaget af udøvelsen af public service-forpligtelserne.

3)

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af artikel 103, stk. 3, litra c), TEUF, idet der i det foreliggende tilfælde foreligger et formål af almen interesse, til hvis opfyldelse den anfægtede foranstaltning er egnet og forholdsmæssig, og som ikke forårsager unødvendige fordrejninger på markedet.

4)

Fjerde anbringende, hvorefter der er sket magtfordrejning mellem genstanden for den anfægtede afgørelse og det endelige formål forfulgt hermed, ligesom der foreligger åbenbar uforholdsmæssighed mellem det teoretiske formål, som forfølges med afgørelsen, og følgerne af dens anvendelse, som har vist sig at være i strid med den almene interesse og til fordel for forretningsmæssige og økonomiske interesser for en eller flere konkrete økonomiske aktører.


Top