Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0467

Sag T-467/13: Sag anlagt den 28. august 2013 — Arrow Group og Arrow Generics mod Kommissionen

OJ C 313, 26.10.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/32


Sag anlagt den 28. august 2013 — Arrow Group og Arrow Generics mod Kommissionen

(Sag T-467/13)

2013/C 313/62

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Arrow Group ApS (Roskilde, Danmark) og Arrow Generics Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved solicitors S. Kon, C. Firth og C. Humpe)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Annullation af artikel 1, 2 og 3 i Kommissionens afgørelse K(2013) 3803 endelig af 19. juni 2013 i sag COMP/39.226 — Lundbeck, for så vidt som disse bestemmelser vedrører Arrow

subsidiært annullation af artikel 2 i Kommissionens afgørelse K(2013) 3803 endelig af 19. juni 2013 i sag COMP/39.226 — Lundbeck, for så vidt denne bestemmelse pålægger Arrow en bøde for de britiske og danske aftaler

mere subsidiært annullation af artikel 2 i Kommissionens afgørelse K(2013) 3803 endelig af 19. juni 2013 i sag COMP/39.226 — Lundbeck, for så vidt denne bestemmelse pålægger Arrow en bøde for den danske aftale og tilsvarende nedsættelse af bøden

mest subsidiært nedsættelse af den bøde, der er blevet pålagt i medfør af artikel 2 i Kommissionens afgørelse K(2013) 3803 endelig af 19. juni 2013 i sag COMP/39.226 — Lundbeck, og

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale Arrows omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført seks anbringender.

1)

Med det første anbringende gøres gældende, at Kommissionen har tilsidesat væsentlige formforskrifter under den proces, der førte til vedtagelsen af afgørelsen, ved at undlade (i) at indlede en procedure og foretage sin undersøgelse inden for en rimelig tidsramme, (ii) at give rettidig og korrekt aktindsigt og (iii) at udarbejde en supplerende klagepunktsmeddelelse.

2)

Med det andet anbringende gøres gældende, at Kommissionen ikke har ført et tilstrækkeligt bevis for, at Arrow og Lundbeck var potentielle konkurrenter, da de indgik hver af de to aftaler.

3)

Med det tredje anbringende gøres gældende, at Kommissionen ikke har ført et tilstrækkeligt bevis for, at formålet med hver af aftalerne var at begrænse konkurrencen i strid med artikel 101 TEUF.

4)

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Kommissionen ved at pålægge Arrow en bøde har tilsidesat proportionalitetsprincippet, det strafferetlige legalitetsprincip og retssikkerhedsprincippet.

5)

Med det femte anbringende gøres subsidiært gældende, at Kommissionen har begået en fejl ved at betegne den britiske aftale og den danske aftale som en samlet og vedvarende overtrædelse af artikel 101 TEUF og tilsidesat artikel 25 i forordning nr. 1/2003 (1) ved at pålægge Arrow en bøde for den danske aftale efter udløbet af forældelsesfristen for pålæggelse af bøder.

6)

Med det sjette anbringende gøres mere subsidiært gældende, at Kommissionen har begået en fejl ved beregningen af bødens størrelse ved at pålægge en bøde, der ikke står i forhold til grovheden af de påståede overtrædelser af artikel 101 TEUF.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, EFT 2003 L 1, s. 1.


Top