Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0331

Sag T-331/11: Rettens dom af 12. september 2013 — Besselink mod Rådet (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle aftalen om Unionens tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — undtagelse vedrørende beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser — delvis aktindsigt — begrundelsespligt — begæring om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse — afvisning)

OJ C 313, 26.10.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/22


Rettens dom af 12. september 2013 — Besselink mod Rådet

(Sag T-331/11) (1)

(Aktindsigt - forordning (EF) nr. 1049/2001 - Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle aftalen om Unionens tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - undtagelse vedrørende beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser - delvis aktindsigt - begrundelsespligt - begæring om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse - afvisning)

2013/C 313/42

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Leonard Besselink (Utrecht, Nederlandene) (ved advokaterne O. Brouwer, J. Blockx og E. Raedts)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved C. Fekete, P. Plaza García og J. Herrmann, derefter ved P. Plaza García, J. Herrmann og B. Driessen, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved E. Paasivirta og P. Costa de Oliveira, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse af 1. april 2011 om afslag på fuld aktindsigt i dokument 9689/10, der indeholder udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle aftalen om Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950.

Konklusion

1)

Rådets afgørelse af 1. april 2011 om afslag på fuld aktindsigt i dokument 9689/10 annulleres, for så vidt som den afslår aktindsigt i forhandlingsdirektiv nr. 5 og i de dele af det ønskede dokument, der ikke er givet adgang til, og som henviser til de principper, der er fastsat i EU-traktaten, der skal præge forhandlingerne om Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, eller som blot rejser de spørgsmål, som må forventes at komme til at indgå i forhandlingerne.

2)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 238 af 13.8.2011.


Top