Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0448

Sag C-448/13 P: Appel iværksat den 7. august 2013 af Delphi Technologies, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 6. juni 2013 i sag T-515/11 — Delphi Technologies, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

OJ C 313, 26.10.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/10


Appel iværksat den 7. august 2013 af Delphi Technologies, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 6. juni 2013 i sag T-515/11 — Delphi Technologies, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

(Sag C-448/13 P)

2013/C 313/19

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Delphi Technologies, Inc. (ved Rechtsanwälte C. Albrecht og J. Heumann)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 6. juni 2013 i sag T-515/11 ophæves, den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den meddelte afslag på appellantens klage over undersøgerens afgørelse af 25. august 2010, og Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er iværksat til prøvelse af dommen afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Sjette Afdeling) i sag T-515/11, hvorved Harmoniseringskontoret blev frifundet i et annullationssøgsmål til prøvelse af afgørelse truffet af Andet Appelkammer om stadfæstelse af afslaget på ansøgningen om registrering som EF-varemærke af »INNOVATION FOR THE REAL WORLD«.

1)

Retten tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen (1), idet den ikke foretog en korrekt fastlæggelse af den relevante kundekreds og dens opmærksomhedsniveau. Varerne er udelukkende rettet mod fagkyndige personer, der udviser en høj grad af opmærksomhed i forhold til salgsfremmende slogans.

2)

Retten tilsidesatte endvidere artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen, idet den anvendte en for streng test ved bedømmelsen af, hvorvidt det ansøgte varemærke har fornødent særpræg. Navnlig misforstod Retten de retningslinjer, der følger af nyere retspraksis, herunder særligt sag C-398/08 P, Audi mod KHIM.

3)

For det tredje har Retten tilsidesat ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik, der er grundlæggende principper i EU-administrationen. Den omstændighed, at Harmoniseringskontoret tidligere har registreret slogans med en identisk struktur, der indeholder ordet »INNOVATIONS«, burde have været taget i betragtning, selv om disse tidligere afgørelser ikke har bindende virkning.

Sagsøgeren gør gældende, at den anfægtede afgørelse derfor skal annulleres og at det fastslås, at sloganet »INNOVATION FOR THE REAL WORLD« har et iboende fornødent særpræg.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).


Top